Uw zoekacties: Inventaris van de archieven van de Koninklijke Militaire Aca...
 
 
Beschrijving van het archief
1816-1941
Naam archiefblok:
Koninklijke Militaire Academie (KMA)
KMA
Archiefbloknummer:
D27057
Omvang:
14.7 meter; 269 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Artillerie- en Genieschool
Cadettenschool
Commissie tot het Bijwonen van Officiersexamens
Commissie tot het doen van Voorstellen voor de Inrichting van het Militair Onderwijs
Commissie tot het Ontwerpen van een Studieplan voor de Artillerie en Genieschool
Commissie van Onderzoek naar de Toestand van de Artillerie en Genieschool
Hoofdcursus
Koninklijke Militaire Academie
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat naast stukken van de KMA zelf ook bescheiden afkomstig van de hoofdcursussen te Kampen en 's-Hertogenbosch, de Cadettenschool, de Artillerie- en Genieschool te Delft (de voorganger van de KMA), de commissie van onderzoek naar de Artillerie- en Genieschool, de commissie voor de inrichting van het militair onderwijs, en de commissie tot het bijwonen van officiersexamens. Wat betreft het archief van de KMA zelf, dit bevat stukken van de Gouverneurs van 1828 tot 1940; stukken van de (2e) Commandant, betreffende reglementen, instructies, financiën, organisatie van en toezicht op het onderwijs, discipline en stukken over personeel en leerlingen; stukken van de Raad van Toezicht 1820-1830; stukken van KMA docenten; en stukken van verscheidene commissies betreffende overgang en toelatingsexamens.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.13
Selectie en vernietiging
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Verwante archieven
sluiten
2.13.22 Inventaris van de archieven van de Koninklijke Militaire Academie (KMA), (1818) 1828-1940 (1941); Hoofcursussen te Kampen en 's-Hertogenbosch, 1878-1923; Cadettenschool, 1890-1924; Artillerie- en Genieschool te Delft, 1816-1823
Verwant materiaal
Verwante archieven
Organisatie: Nationaal Archief
Van "belendende" archieven moet allereerst het archief van het ministerie van Oorlog, en voor de periode 1850-1857 dat van Marine, worden genoemd. Het gewoon (verbaal)archief van het ministerie van Oorlog berust bij het Nationaal Archief, onder toegangsnummer 2.13.01. Van het gedeelte tot 1914 is de periode 1882-1913 zo goed als compleet aanwezig, maar dit zal te eniger tijd worden geschoond. Het gedeelte daarvoor is reeds eerder, en zeer (soms: te) ingrijpend, geschoond. Voor het gehele archief geldt dat zelfs bij het ontbreken van stukken (verbalen) de indices nog zeer veel informatie verschaffen.
Het geheim (verbaal)archief van Oorlog is slechts bewaard gebleven tot 1844. Het gedeelte 1845-1940 is in de Tweede Wereldoorlog geheel teloor gegaan. Dit archief is te vinden onder nummer 2.13.67 bij het Nationaal Archief.
Gezien de intensieve bemoeienis van de koning met de aanloop tot en oprichting van de KMA dient ook het archief van de Staatssecretarie hier te worden vermeld als additionele bron, te vinden onder nummer 2.02.03.
Verwezen wordt naar de hiervoor al genoemde archieven van de (Hogere) Krijgsschool, Speciale Commissie voor Inspectie van het Militair Onderwijs, en Inspecteur van het Militair Onderwijs, allen berustend bij het Nationaal Archief, respectievelijk onder nummer 2.13.53 en 2.13.62.02.
Tenslotte wordt de aandacht gevestigd op de "Historische Verzameling" bij de KMA zelf. Deze bevat talrijke curiosa, foto's, films en kleine particuliere archiefjes van (oud-)leerlingen. Deze verzameling wordt door de KMA-bibliothecaris beheerd.
Kenmerken
Datering:
1816-1941
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2007 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Jaap van Rijswijck, 10 juli 2007 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 1989
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: Leidraad bij de lessen in het ordenen en beschrijven van archieven, geheel herziene editie, Stichting Archiefschool, 's-Gravenhage 1983 ; Lexicon der Nederlandse Archieftermen, Stichting Archiefpublikaties, 's-Gravenhage 1983 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
drs. H.H. Jongbloed
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS