Uw zoekacties: Correspondentie extracten
xCorrespondentie extracten ( Gemeentearchief Hardenberg )
Zoeken in correspondentie extracten

De afgelopen jaren is gewerkt aan het maken van korte samenvattingen (excerpten of extracten) van de ingekomen stukken in het archief van de voormalige gemeente Gramsbergen. Hier kunt u random zoeken in de circa 15.000 extracten uit de periode 1811-1920.

Correspondentie extracten ( Gemeentearchief Hardenberg )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "goede"
189 zoekresultaten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
Correspondentie extractMijnheer de Sous-Prefect!
Ter voldoening aan de aanschrijving van den 12en deezer, op heeden bij mij ontvangen, hebbe ik de eer per eerste ommegaande post bij deezen in te zenden de inliggende certificatie.
Mij daartoe refereerende, zo verblijve eerbiedigst, mijnheer de Sous-Prefect! uw HGGestr. onderdanige en gehoorzame dienaar, de maire voornoemd, Ant. van Riemsdijk
Datering:
23-05-1811
Beschrijving 2:
Voor 't Rijk
Certificeere ik, ondergetekende, maire der gemeente Hardenbergh, dat de stad Hardenbergh wegens door dezelver voormaalige magistraat in het eerste kwartaal deezes jaars aan de troupes geleverde negen rations vivres en veertien rations fourages nog is te goede hebbende ('t ration brood en vleesch berekend tegens 6½ en 't ration fourages tegens 15 stuivers Hollandsch) de somma van S.C. et E. dertien guldens, agt stuivers en agt penningen, en dat deswegens tot hiertoe niets door de agenten der vivres en fourages betaald is.
ƒ 13 - 8 - 8.
Afzender:
De maire der gemeente Hardenbergh, Ant. van Riemsdijk
Ontvanger:
Den Sous-Prefect van 't 2e arrondissement in 't departement van de Monden van den IJssel, als fungeerdende Commissaris van Oorlog
Onderwerp/Afhandeling:
Vivres en fourages
 
 
 
 
 
Correspondentie extract15 Ten einde tevens in open bewaargeving bij de Nederlandsche bank te kunnen worden gedeponeerd, heb ik de eer u hierbij beleefd te doen toekomen de tot het gemeentelijk bezit behoorende navolgende fondsen:
1 à ƒ 500,- 4½% pandbrief Vaderlandsche Hypotheekbank,
2 à ƒ 100,- 4½% pandbrief Vaderlandsche Hypotheekbank,
met bijbehoorende couponbladen.
Voor uw bericht van goede ontvangst houd ik mij gaarne aanbevolen.
Datering:
08-01-1918
Afzender:
Burgemeester van Stad Hardenberg
Ontvanger:
Buisman Gratama & Co te Zwolle
Onderwerp/Afhandeling:
Comptabiliteit, 5 bijlagen
 
 
 
 
 
Correspondentie extract575 Ten aanzien der door u, bij uw schrijven van den 6en november l.l., in mijne handen gestelde verzoeken om ondersteuning van J.H. Waterink en G.J. Ravekes, heb ik de eer u weledelgestrenge beleefd het navolgende mede te deelen.
1. J.H. Waterink behoort tot een talrijk gezin. Behalve de ouders zijn 4 kinderen te huis, waaronder verzoeker. Drie zoons dienen elders als boerenarbeiders. Gelet op de weinig gunstige financieele omstandigheden in het gezin zou het verleenen van eenige ondersteuningn (bijv. een bedrag van ƒ 10,-) verzoeker zeer ten goede komen, wijl daardoor in de allereerste behoeften zal kunnen worden voorzien.
2. G.J. Ravekes, los arbeider, behoort mede tot een gezin waar eenige ondersteuning zeer op hare plaats is. Het komt mij voor dat ook hier eene ondersteuning tot gelijk bedrag het beoogde effect zal hebben.
Datering:
26-11-1917
Afzender:
Burgemeester van Stad Hardenberg
Ontvanger:
Secretaris der afdeeling Zwolle v/d Nationale Vereeniging tot steun aan miliciens te Zwolle
Onderwerp/Afhandeling:
Steun aan miliciens, 3 bijlagen
 
 
 
 
 
Correspondentie extract467 Ik heb de eer u de goede ontvangst te berichten uwer remix d.d. 8 dezer, ad ƒ 86,60, welk bedrag door mij aan de firma Gebr. D.M. Bromet is er hand gesteld geworden.
Datering:
09-10-1917
Afzender:
Burgemeester van Stad Hardenberg
Ontvanger:
J.G. Mouton, vertegenwoordiger v/h legesbestuur inzake wolvordering te Deventer
Onderwerp/Afhandeling:
Wolvordering
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS