Uw zoekacties: Regesten
xRegesten ( Gelders Archief )

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Regesten ( Gelders Archief )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "goede"
838 zoekresultaten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Regest753 Wij, Jan van Ryngenbergh en Pelgrum van den Gruythuyss, schepenen te Arnhem, tuigen met deze open transfixbrief, door dit tegenwoordig instrument gestoken, dat voor ons in de schependom gekomen en verschenen is Ursula Riddelerss [N.B.: doorgehaald: Regulerss], echte huisvrouw van Jorien Probach, en heeft verlijd en openlijk bekend dat al hetgene, in deze tegenwoordige instrument begrepen, haar testament, uiterste en leste wil is, waarbij zij te leven en te sterven gedenkt, gedateerd in het jaar onzes heren 15[63], begerende daarvan gerichtelijk door ons betuigd te zijn, in oorkonde 's briefs bezegeld, en beset nog de testatrix voorzegd in testament de zieltafel 50 Phls. gl. , waarvoor zij en haar erven een armen man of vrouw stellen en inschrijven laten zullen in het Zieltafelboek, die alle Manendagenmorgen de almysse en praven van de Zieltafel ontvangen zal, gelijk de arme praveners, en, als zij beiden of één van beiden aflijvig werden, anderen in hun plaats zullen stellen en inschrijven laten, voorbehouden alle desgenen de voorzegde testatrix in de testament voorheen gemaakt heeft onverkort en in volle waarde zal blijven; en bekent nog met haar eigen hand, hieronder beschreven, dat haar uiterste wil en mening is en begeert dit nabeschrevene door haar erfgenamen achtervolgd te worden: - in den eersten beset zij in testament Sente Catharinen gasthuis 2 daler tot onzer liever vrouwen "rock"; - de vondeling, die zij heeft helpen brengen, haar "tenerssen" tabbert, haar "sanghwynssch rock" en een hoyck met een "koevell" en een paar mouwen en een lap en een paar hemden en wat van elks lynengewaad, tot haar lijf gehorende, zoverre zij deugen wil; anders zal men een ander goede maagd geven, die men mede ter ere brengen zal; - Jenneken van Bleeck zal hebben myn dagelijkse tabbert en 1 daler; - Henrisken Lensen 2 daler; - Gyell Loeffloffs[!] één van mijn "zielen" en 2 van mijn hemden; - nog Lysbeth Aelbert Beckerss dochter zal hebben mijne hilligen dagelijke zwarte "rock";
Datering:
30-06-1565
Folio:
tussen 79v-80r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest183 Is verschenen Heese Wolter Beckerss dochter, oud omtrent tussen 80 en 90 jaar, met recht besat ter instantie des Erentvesten en vromen Bernt Momme van Swertesteyn, drost te Orsoey, om getuigenis der waarheid te geven en heeft door dwang des rechten getuigd en haar [handen] op haar borsten leggende lijflijk Gode ten hilligen gezworen, gevraagd zijnde wat haar wittig en kondig is van een uitweg, gaande uit Bernt Mommen voorzegd land, te weten van een kamp lands, genaamd die vyer mergen, in die Sesselinge en alzovoorts strekkende naar de Swertssche campen over of door de Elder zege, [of die] niet altijd gebruikt zij geweest door de bouwman van Bernt Momme en door niemand anders en dat met wilgen te poten en af te snoeien zonder becroen van iemand en [of] door de bouwman van Momme ook altijd alleen ten halve grave gegraven zonder dat Jan Meuwss die iewerlts genoten heeft gehad ? - Heeft Hese voorzegd getuigd en gezegd dat haar vader Wolter Becker over de 60 of 70 jaren en langer, als haar vader op de goede van Bernt Mommen gekomen, zo ener, Steven Henrickss genaamd, daaraf gevaren is, [die uitweg gebruikt heeft] en dat binnen die tijd niemand de voorzegde uitweg gebruikt heeft dan met weten en willen van Bernt Mommen vader of de voorzegde Wolter Becker als pachter van Momme voorzegd; heeft ook mede gezegd dat Arnt Mouwyck, die tegen Jan Meuwss land toen woonde, de uitweg vergund was precario voor een kleine tijd en waarvoor hij tot bekentenisse en recognitie een rund geweidet had, zulks dat zonder oorlof en consent Mommen voorzegd of zijn voorzaten niemand de voorzegde uitweg heeft mogen gebruiken en de wilgen, die nog op de voorzegde uitweg staan, worden nog door de pachter of bouwman van Mommen gebruikt en door niemand anders en dat haar man zal., Derick Henrickss, hooi op de lande van Roloff Momme de basterd gekocht had, waarvoor dat hij de halve grave gegraven heeft van de voorzegde uitweg;
Datering:
15-09-1562
Folio:
19v-bis
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest873 Heer Kaerll Boetzeell, priester, heeft gerichtelijk bekend dat hem zijn broeder Frederick Boetzeell goedlijk en wel vernoegd, betaald en te vreden gesteld heeft van alle desgenes zo hem van vader, moeder en zusters aanbestorven is, niet daarvan uitgezonderd, en bedankte zich daarvan goede uitrichting, vernoeging en betaling en bekende nil juris;
Datering:
04-01-1566
Folio:
93v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest854 Wolter en Wilhem van [den] Poell, gebroeders, hebben beloofd dat zij hun broeders zal. onmundige kinderen tot hun beste te doen en hetzelve, in hun dezer cedulen beschreven staat, bewaren en totten beste beleggen zullen aan goede zekere onderpanden, waar zij aan gehouden en mede bewaard zijn [enz.];
Datering:
19-11-1565
Folio:
tussen 89ar-90r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS