Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Historisch Centrum Limburg, te Maastricht )

beacon
90 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 16
 
 
Regesten
Regest
30 1409 oktober 1
"die gegeven ind gescreven waert in den jaere ons Heeren duysent vierhondert ind negen des dinsdaechs op sinte Remeissdach des heiligen bischops".

Reinald, hertog van Gelder en graaf van Zutphen, verklaart, dat hij aan Engelbrecht van Oirsbeke, ridder, achthonderd Gelderse guldens schuldig is, welke Engelbrecht op bevel van de hertog aan Goossen Spede van Langenvelt betaald had, en dat hij derhalve Engelbrecht tot ambtman van Straelen heeft aangesteld
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
29 1404 september 1
"Ghegeven in 't jair ons Heren als men screef dusent vierhondert ende viere op den iersten dach van septembri"

Heinryc van Reygersvliete, ridder en schout, schepenen en raad der stad Antwerpen verklaren na overeenkomst met de gezamenlijke steden van Gelderland en overleg met degenen, die daarover volmacht hadden namens het land van Brabant, een verordening gemaakt te hebben om de bezitters van lijfrenten op Gelderland, voornamelijk Antwerpenaren, te bewegen van de geboden mogelijkheid tot aflossing gebruik te maken.
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
28 1404 januari 31
"Gegeven in den jaere ons Heeren duysent vierhondert ende vier des neesten donredaegs na sent Pauwelsdach conversio".

Reinald van Gulik, hertog van Gulik en graaf van Zutphen, verklaart aan de inwoners van het land stroomopwaarts van de Niers aan beide zijden van de Maas gelegen met uitzondering van het land van Monfort en Erkelenz een landrecht gegeven te hebben
 
 
 
 
 
Regesten
Regest
27 1402 december 21
"Geschiet ende gegeven in 't jaer ons Heeren dusent vierhondert und twee des donredaechs op sente Thomasdaghs des heylighen apostels".

Reinald van Gulik, hertog van Gulik en Gelder, verklaart aan de inwoners van het land stroomopwaarts van de Niers aan beide zijden van de Maas gelegen met uitzondering van het land van Montfort en Erkelenz een landrecht gegeven te hebben.
Medebezegelaars: Johan Schelart van Obbendorp en Goedert van Goer, ridder