Uw zoekacties: Kaarten
xKaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )

De collectie kaarten bevat kaarten en tekeningen uit de periode 1457-1857 (A-nummers) en de periode 1858- circa 1950 (B-nummers). Daarnaast kunt u ook poldergrenskaarten (P-nummers) raadplegen. Elk collectienummer bestaat uit vier cijfers, voorafgegaan door de letter A, B of P en een koppelteken.

 

De overzichtskaarten van het beheersgebied van Rijnland in de 17de en 18de eeuw bestaan uit atlassen. De bladen van deze atlassen zijn als kaarten opgenomen in de beeldbank en hebben allemaal een eigen collectienummer. In de praktijk blijkt het lastig deze kaarten eenvoudig te vinden. Daarom hebben we een nadere toegang op de overzichtskaarten online geplaatst, evenals op de poldergrenskaarten (klik op ‘zoektips’ in de bovenste balk).

  

Als u zoekt op ‘gebieden’ houdt u dan rekening met het feit dat de kaarten in een bepaalde tijdsperiode tot stand zijn gekomen en de benaming van het gebied anders kan zijn dan vandaag de dag. Dit geldt ook voor de spelling. In de beschrijvingen kan ook oude spelling voorkomen.

 

Als u een kaart aanklikt wordt deze in een viewer weergegeven waarmee u tot in detail kunt inzoomen op elk onderdeel van de kaart. Onder aan de kaart vindt u een downloadknop. Na het downloaden verschijnt er een dialoogvenster. Met de pijltjestoets naast de knop ‘opslaan’ kiest u voor ‘opslaan als’ om de kaart in de door u gewenste map op uw computer op te slaan.

 

Het beeldmateriaal in deze collectie is grotendeels afkomstig uit de archieven. In het beschrijvingsveld ‘zie ook’ vindt u de link naar het dossier waartoe het behoort.

 

Nog niet alle kaarten en tekeningen in deze collectie zijn voorzien van een beschrijving. Het toegankelijk maken van het beeldmateriaal is een doorlopend proces. We hebben ervoor gekozen om de afbeeldingen uit de periode 1457-1857 al of niet met beschrijving online te zetten, omdat er veel vraag naar is en men in ieder geval de scans nu online kan bekijken.

Kaarten ( Hoogheemraadschap van Rijnland )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: kostv*
9 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 2
 
 
thumbnail
KaartA-2830 Caert ende afbeeldinge een gedeelte van water genaemt Cost Verlooren met de polder [doorgehaald: ..., 1659
Beschrijving:
Caert ende afbeeldinge een gedeelte van water genaemt Cost Verlooren met de polder [doorgehaald: vande; boven geschreven correctie van later datum: cade van] slooterpolder ofte Malle Jape vande schuijten huijs ende ouden pael van't afgebroocken schuijten huijs dewelcke staedt ontrent anderhalff voet vant landt of te ofte cade ...
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 10 roede = 115 mm. - Gekopieerd naar A-2829. - Zuidoost boven. - Bijlage bij: verslag van een inspectie op 30-12-1659 door twee afgevaardigden van het Hof van Holland en dijkgraaf en hoogheemraden van Rijnland naar aanleiding van afbraak van een schuitenhuis in 1657 in de Kostverlorenvaart op last van schout en poldermeesters van de Sloterbinnenpolder en het daaruit onstane conflict met Rijnland. Het schuitenhuis was in 1657 door Sara Leendertsdr. met vergunning van Rijnland gebouwd
Datering:
1659
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350
Techniek:
Handschrift
Formaat:
37x71 cm
Gebruiksrecht:
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Zie ook
  • Verwijzing niet gevonden
 
 
 
 
 
thumbnail
KaartA-2829 Caert ende affbeeldingh een gedeelte van't water genaemt Costverlooren met de polder cade vande S..., 1659
Beschrijving:
Caert ende affbeeldingh een gedeelte van't water genaemt Costverlooren met de polder cade vande Slooterpolder anders genaemt Malle Jaepen cade, schuijtenhuijs ende oude pael van de affgebroocken schuijtenhuijs, dewelck staet ontrent anderhalff voet vant lant off cade ...
Vervaardiger:
Brouckhuijsen, Steven Pieterszoon van
Bijzonderheden:
Schaalstok van 10 roede = 112 mm. - Zuidoost boven. - Bijlage bij: een getuigenverklaring van 08-01-1659 over afbraak van een schuitenhuis in 1657 in de Kostverlorenvaart op last van schout en poldermeesters van de Sloterbinnenpolder en het daaruit onstane conflict met Rijnland. Het schuitenhuis was in 1657 door Sara Leendertsdr. met vergunning van Rijnland gebouwd. - Verso: Q (gelijk aan getuigenverklaring!)
Datering:
1659
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:350
Techniek:
Handschrift
Formaat:
31x68 cm
Gebruiksrecht:
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Zie ook
  • Verwijzing niet gevonden
 
 
 
 
 
thumbnail
KaartA-0877 [Situatieschets van de aanleg van de nieuwe kade van de Sloterbinnenpolder langs de Kostverlorenv..., 1598
Beschrijving:
[Situatieschets van de aanleg van de nieuwe kade van de Sloterbinnenpolder langs de Kostverlorenvaart]
Bijzonderheden:
Noordoost is boven. - Bevat legenda met uitvoerige aanduiding van al hetgeen met de nieuwe kade in verband staat.
Datering:
1598
Vorm:
1 kaart
Techniek:
Handschrift
Formaat:
39,5 x 29,5 cm
Oud nummer:
R 26
Gebruiksrecht:
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Zie ook
 
 
 
 
 
thumbnail
KaartA-0304 Kaertgen waer in vertoont wert de waaterinck Genaemt kostverlooren, Gelegen tusgen de stadt Amste..., 1659
Beschrijving:
Kaertgen waer in vertoont wert de waaterinck Genaemt kostverlooren, Gelegen tusgen de stadt Amsterdam, ende den Overtoom: met Aenwijsinge wat vande Aeylantgens (gelegen tusgen dese Aengeweesen waterinck en de malle Jaapen kaade) op dato nogh is leggende
Vervaardiger:
Rij, Cornelis Danckertszoon de
Bijzonderheden:
Schaal gebaseerd op huidige topografische kaart. - West boven. - Met de letter A wordt een oude dam aangeduid, waar voorheen een overtoom heeft gelegen. - Aangetroffen bij: OAR 6906I-6908: stukken betreffende een geschil tussen Rijnland en de Sloterbinnenpolder over afbraak van een met vergunning van Rijnland gebouwd schuitenhuis in de Kostverlorenvaart. Of de kaart verband houdt met het bovenstaande is zeer twijfelachtig. Twee op de kaart afgeschreven getuigeverklaringen van 11-08-1659 geven net als de titel aan dat het hier gaat om verhuur en gebruik van de eilandjes in de Kostverlorenvaart
Datering:
1659
Vorm:
1 kaart
Schaal:
circa 1:2.300
Techniek:
Handschrift
Formaat:
21x105 cm
Gebruiksrecht:
Licentie:
CC BY-SA 4.0
Zie ook
 
 
 
Pagina: 2
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS