Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Regionaal Archief Dordrecht )

beacon
1.303 archiefvormers
sorteren op:
 
 
Pagina: 2
 
 
Archiefvormende instantie
Ruimtelijke Inrichting Hoeksche Waard (RIHW)
Naam archiefvormer:
Ruimtelijke Inrichting Hoeksche Waard (RIHW)
Opgeheven:
01-10-2005. Bron: www.commissiehw.nl.
Opgegaan in:
Commissie Hoeksche Waard (CHW).
Taken:
Informele samenwerking tussen de 5 gemeenten uit de Hoeksche Waard (Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Strijen, Oud-Beijerland), gericht op ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling/inrichting, economie, infrastructuur, volkshuisvesting, landschap en recreatie.
Literatuurverwijzing:
Door Samenwerking meer Waard, startnotitie bestemd voor de Commissie Hoeksche Waard in oprichting, secretarissen Gemeenten Hoeksche Waard, 5 september 2005.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)
Naam archiefvormer:
Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard (SOHW)
Onderdeel van:
Het samenwerkingsorgaan opereert namens de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard en is gevestigd te Strijen
Afdelingen:
Regiosecretaris, secretaris en een aantal individuele ambtelijke medewerkers
Opgericht:
1 mei 2010. Bron: Eigen informatiebrochure op diens website
Opgeheven:
n.v.t.
Ontstaan uit:
De Commissie Hoeksche Waard (CHW)
Opgegaan in:
n.v.t.
Taken:
Behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de Hoekschewaardse gemeenten op de beleidsonderwerpen ruimte, landschap, economie, samenleving en integrale veiligheid. Zorgen voor beleidsadvisering en -voorbereiding, waarbij de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten zich inspannen te komen tot de vaststelling van gezamenlijk gedragen beleid op deze beleidsonderwerpen. De uiteindelijke besluitvorming ligt altijd bij de vijf individuele gemeenten
Literatuurverwijzing:
www.sohw.org
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Naam archiefvormer:
Wegschap Tunnel Dordtse Kil
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Het wegschap opereert namens de provincie en de gemeenten Binnenmaas, Dordrecht,
’s-Gravendeel – sinds 01-01-2007 onderdeel van de gemeente Binnenmaas – en Strijen.
Opgericht:
Onbekend.
NB. Uit het raadsbesluit van Dordrecht van 30-11-2001 blijkt een oprichtingsdatum van november 1988 of eerder. Bron: Gemeenschappelijke Regeling voor het Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
Ontstaan uit:
Stichting Tunnel Dordtse Kil.
Taken:
De taken van dit samenwerkingsverband zijn (het bevorderen van) het beheer en exploitatie van de toltunnel en aansluitende verbindingswegen (N3, N217). De doelstelling is het garanderen van een veilige doortocht tegen constante en zo laag mogelijke tarieven.
Literatuurverwijzing:
www.kiltunnel.nl.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Stichting Tunnel Dordtse Kil
Naam archiefvormer:
Stichting Tunnel Dordtse Kil
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
De stichting opereert namens de provincie en de gemeenten Binnenmaas, Dordrecht,
’s-Gravendeel – sinds 01-01-2007 onderdeel van de gemeente Binnenmaas – en Strijen.
Opgericht:
December 1972. Bron: Website Kiltunnel.
Opgeheven:
Onbekend
NB. Uit het raadsbesluit van Dordrecht van 30-01-2001 blijkt een opheffingsdatum van november 1988 of eerder. Bron: Raadsbesluit van Dordrecht 30-01-2001.
Opgegaan in:
Wegschap Tunnel Dordtse Kil.
Taken:
De taken van dit samenwerkingsverband zijn de aanleg en beheer van de toltunnel en aansluitende verbindingswegen (N3, N217). De doelstelling is het garanderen van een veilige doortocht tegen constante en zo laag mogelijke tarieven.
Literatuurverwijzing:
www.kiltunnel.nl.