Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

Zoektips
beacon
5.352 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 8
 
 
Regestenlijst
Regest
16 1434 januari 23
“anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo quarto mensis januarii die vigesima tertia”

Johannes, bisschop van Luik, verklaart dat hij zijn goedkeuring heeft gehecht aan de stichting door de inwoners en gemeenschap der ingezetenen van het dorp Casterloe (Castenray) onder de parochie Venray van een altaar in de kapel aldaar ter ere van God en de apostel Mathias om daar twee wekelijkse missen te lezen. Zij hebben een grondrente van zestien malder rogge gedoteerd zoals blijkt uit de schepenakte van het dorp Venray, zodat de rector drie wekelijkse missen zal lezen. Wanneer het altaar voor het eerst vacant wordt, komt het vergevingsrecht toe aan de gemeenschap van Castelo, daarna steeds aan de voogden van de kapel.
Datering:
1434 januari 23
Ontwikkelingsstadium:
Authentiek afschrift op papier.
Notabene:
zie inv.nr. 136, procesnummer 1641
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
15 1434 januari 4
“anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo trecesimo quarto januarii die quarta”

Hermannus Greve, pastoor van de parochiekerk te Venray, verklaart dat hij de stichting van twee wekelijkse missen ter ere van God en de apostel Mathias in de kapel van Castelloe (Castenray), zoals vermeld in de schepenakte, heeft goedgekeurd. Het vergevingsrecht van de rector komt toe aan de voogden van de kapel.
Datering:
1434 januari 4
Ontwikkelingsstadium:
Authentiek afschrift op papier
Notabene:
zie inv.nr. 136, procesnummer 1641
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
14 1433 december 16
“anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo tercio mensis decembris die decima sexta”

Johannes, bisschop van Luik, verklaart dat hij zijn goedkeuring heeft gehecht aan de stichting door de inwoners en gemeenschap der ingezetenen van het dorp Loenen (Leunen) onder de parochie Venray van een kapel met altaar gewijd aan God en de H. Catharina. Zij hebben de kapel gedoteerd met een grondrente van tien malder rogge. De kapel zal haar eigen altaar bezitten. De rector is verplicht wekelijks twee missen te lezen.
Datering:
1433 december 16
Ontwikkelingsstadium:
Authentiek afschrift op papier
Notabene:
zie inv.nr. 78, procesnummer 761
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
13 1429 augustus 26
“in dem jaer ons Heren duysent vierhondertenneghenentwyntich des neesten vrijdaghs nae Synte Bartholomeusdach des heylighen apostels”

Jacob Pouwels, Ludolff Bollen, Gerit op Heide, Johan Mergenbroet, Wolter Stijnkens, Heyne Wrede, Teelman Doenen, Heyn Clace (Claes), Jacob Hoffman, Henrick Vroenhoff, Heine Veman en Ludolff Ingerleet en de gemene honschap en nabuurschap Sevelen in de parochie Nieukerk verklaren dat zij met toestemming van Loeff in ghen Have, bezegelaar, Dederich van Gaulen (Stralen?), officiaal van de proost van Xanten als aartsdiaken van de kerk van Nieukerk, en Johan Passart, pastoor te Nieukerk, een kapel en altaar ter ere van Onze Lieve Vrouw en de heiligen Antonius, belijder, en Cornelis hebben gedoteerd met een rente van dertig malder rogge, zoals vastgelegd in een akte bezegeld door Arnold, hertog van Gelder en Gulik, en door de schepenen van Nieukerk.
Het honschap Sevelen zal, met toestemming van de pastoor, de kapelaan voordragen aan de officiaal van de proost van Xanten als aartsdiaken. De kapelaan zal wekelijks vier missen lezen op zondag, maandag, woensdag en vrijdag, maar niet op hoge feestdagen en bepaalde andere feestdagen, wanneer hij zoals de andere kerspellieden de parochiekerk te Nieukerk bezoekt.
Bezegelaars: Loef in ghen Have en Derick van Stralen, met het zakenzegel van het officialaat van de proosdij van Xanten, Johan Passart, pastoor, en de schepenen van Nieukerk.
Getuigen: Henricus de Vonderen de Capella, notaris, Henricus Capit, priester, Johannes campanarius te Nieukerk, en Ludolphus Berigh.
Datering:
1429 augustus 26
Ontwikkelingsstadium:
Eenvoudig afschrift op papier
Notabene:
zie inv.nr. 165, procesnummer 2034
 
 
 
Pagina: 8
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS