Uw zoekacties: Samenvattingen van oude akten
xSamenvattingen van oude akten ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Met "zoeken naar Samenvattingen van oude akten" zoek je door samenvattingen en regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van :
Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
Duitse Orde te Gemert 1191-1499
Duitse Orde te Vught 1334-1564
Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
Kapittel van Oirschot 1261-1498
Kapittel van Heusden 1339-1604
Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
Dorpsbestuur Esch 1301-1810
Heren van Oijen 1351-1784
Familie van Lanschot 1294-1496
Je kunt het resultaat altijd in de tijd beperken door in het veld “periode” jaartallen in te voeren.
Als je een bepaald jaar op het oog hebt, vul dan hetzelfde jaartal in in de velden “van” en “tot”.
Vul je alleen het veld “van” in, dan krijg je alles vanaf dat jaar.
Vul je alleen het veld “tot”in, dan krijg je alles van vóór dat jaar.
Samenvattingen van oude akten ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

10.773 oude akten sorteren op:
 
 
Pagina: 7
 
 
thumbnail
Regest81 19 januari 1527 (gedateerd volgens paasstijl, gehanteerd door de schepenbank van Den Bosch).
Schepenen van ’s-Hertogenbosch oorkonden dat Jan Wyge, zoon van wijlen Hendrik, gemachtige krachtens het testament van Peter, zoon van wijlen Reinier Kersmeker, verver, en Catharina, zijn vrouw, een huis en tuin met aanhorigheden in cijns gegeven heeft aan Gijsbert, zoon van wijlen Dirk Gerritszn., gelegen te ’s-Hertogenbosch op de hoek van het Neystraetken, tussen het erfgoed van Godfried van Vaerlair enerzijds en van Rodolf Doncker en Arnoud Hameker anderzijds, welk huis en tuin genoemde Peter van Jan, zoon van wijlen Daniel van Ricartsfoirt, in cijns verworven had en dat nu een huis, erf, ledige plaats en een achterhuis of stal is, strekkend naar het Neystraetken en de Karrestraat op de hoek van de Karrestraat, tussen het erfgoed van de kinderen van wijlen Cornelis in den Slotel enerzijds en van de erfgenamen van wijlen Godfried de Roydreger anderzijds, strekkend van het Neystraetken en de Karrestraat naar het erfgoed van Hector, natuurlijke zoon van wijlen Rodolf de Bever. Gijsbert zal dit bezitten voor de grondcijns, voor een jaarlijkse erfcijns van veertien pond aan Arnoud, zoon van wijlen Wouter van Hall, voor een jaarlijkse erfcijns van tien pond aan de erfgenamen van wijlen Judocus Huyben, voor een jaarlijkse erfcijns van vier pond aan Peter, zoon van wijlen Geldo van Eeckhout uit Gent, voor een jaarlijkse erfcijns van twee pond aan een altaar in de kapel van Sint-Cornelis op de Vughterdijk, door Gijsbert te voldoen op de gestelde plaatsen en termijnen, alsmede voor een jaarlijkse erfcijns van vijf Rijnsgulden, door Gijsbert te geven aan meester Nicolaas Kuyst ten behoeve van Heilwich en Hendrika, zusters van het Clarissenklooster te Boxtel, dochters van wijlen Peter, zoon van wijlen Reinier Kersmeker, en voor een jaarlijkse erfcijns van twaalf en een halve Rijnsgulden aan meester Nicolaas Kuyst ten behoeve van Reinier, Hildegonde, Aleid en Ida, onmondige kinderen van wijlen Godfried van Doern alias Wetsteen en wijlen Aleid, dochter van wijlen Peter, zoon van wijlen Reinier Kersmeker, op voorwaarde dat Gijsbert de cijns van vijf gulden en die van twaalf en een halve gulden zal kunnen terugkopen.
Getuigen: schepenen van ’s-Hertogenbosch: Godfried Sijmonis en Jan van Brecht.
Beschrijving zegel:
twee uithangend bevestigde schepenzegels.
Dorsaal:
blijkens een van de dorsalen is van deze oorkonde een vidimus gemaakt.
Oud nummer:
56
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest72 29 oktober 1514.
Ludolf van Groningen, vicaris-generaal van de minderbroeders van de Keulse provincie, en de abdis en convent van het Clarissenklooster te Boxtel hechten hun goedkeuring aan, ratificeren en beloven alle artikelen na te leven die Adriaan Floriszn. van Utrecht, deken van (de Sint-Pieterskerk te) Leuven, op 27 juni 1513 heeft uitgevaardigd naar aanleiding van de twist tussen het Sint-Petruskapittel te Boxtel en het Clarissenklooster aldaar.
Beschrijving zegel:
twee uithangend bevestigde zegels: S1 Ludolf van Groningen, vicaris-generaal van de minderbroeders van de Keulse provincie, rode was; [S2] abdis en convent van het Clarissenklooster te Boxtel, verloren.
Oud nummer:
47
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest65 5 augustus 1508.
Schepenen van ‘s-Hertogenbosch oorkonden dat Peter, zoon van wijlen Mathias Multor, man van Catharina, dochter van wijlen Hendrik de Hoesch, aan Adriaan, zoon van wijlen Engelbert Snyer, een jaarlijkse erfpacht van een half mud rogge verkocht heeft, in Boxtel binnen de bruggen te leveren, uit het akkerland ‘die Haemsdonck’, zeven lopen groot, in de parochie van Boxtel te Lennisheuvel, tussen het erfgoed van Elisabeth, dochter van wijlen Bartholomeus Lambertss. enerzijds en van Lodewijk Timmermans anderzijds, strekkend vanaf het erfgoed van Hendrik van de Zande tot het erfgoed van de erfgenamen van wijlen Dirk de Visser. De verkoper belooft waarschap, behalve voor de grondcijns van anderhalve groot.
Getuigen: schepenen van ’s-Hertogenbosch: Gerard Colen en Lambert van den Broeck.
Beschrijving zegel:
twee uithangend bevestigde schepenzegels.
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest60 4 december 1503.
Schepenen van Boxtel oorkonden dat Jan Lucas, man van Catharina, wettige dochter van Willem Henrixszn., een schepenbrief van ’s-Hertogenbosch en een van Boxtel heeft overgedragen aan het klooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel inzake de lossing en kwijting van het weiland de ‘Hagheecker’ te Boxtel, gekocht van Jan Lucas, gelegen enerzijds grenzend aan meester Arnt van der Cluytte en anderzijds aan het klooster, strekkend van de weg die over de ‘Hagheecker’ gaat tot (het erfgoed van) wijlen Agnes Hubben, zoals in de schepenoorkonde van Boxtel d.d. 27 mei 1503.
Beschrijving zegel:
één uithangend bevestigd, verloren zegel van de schepenbank van Boxtel.
NB:
Beschadigd door blauwe reagens
Namen:
Willem Laurenszn., schepen van Boxtel
Willem Andrieszn., schepen van Boxtel
Engelbrecht van den Berselaer, schepen van Boxtel
Dirk de Visser, schepen van Boxtel
Gerrit Coppens, schepen van Boxtel
Peter van de Loo, schepen van Boxtel
Hendrik van de Zande, schepen van Boxtel
Oud nummer:
37
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 7
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS