Uw zoekacties: Archiefvormers

Archiefvormers ( Waterschap Amstel, Gooi en Vecht )

Helptekst bij Archiefvormers

Wat zijn Archiefvormers?

Iedere organisatie legde bij het uitvoeren van haar taken informatie vast. Dat zijn bijvoorbeeld notulen van vergaderingen, correspondentie en projectdossiers. Deze informatie gezamenlijk is het archief van een organisatie. Zodoende worden de organisaties ook wel "archiefvormers" genoemd.

Wat staat er in dit overzicht?

In deze lijst staan de namen van organisaties die via diverse fusies zijn opgegaan in het huidige waterschap. Bij de beschrijvingen van de organisaties zijn links opgenomen naar de voorgangers en opvolgers, zodat deze fusiegeschiedenis inzichtelijk wordt.

Bij de beschrijving van een organisatie staat een link naar de beschrijving van het archief van die organisatie (of de plek waar die zal worden geplaatst.)

Hoe is dit overzicht tot stand gekomen?

De beschrijvingen worden stukje bij beetje uitgebreid met meer informatie over de organisatie, zoals de vestigingsplaats, een beschrijving van het geografische gebied en een korte omschrijving.

Om dit overzicht te maken is voor de Noord-Hollandse polders en waterschappen gebruik gemaakt van het uitvoerige overzicht van de provincie van de inliggende polders en hoogheemraadschappen. De eerste editie daarvan is uit 1864. Verder is er een serie jaarboeken van de provincie Noord-Holland, zodat per jaar kan worden vastgesteld welke besturen actief waren en wie er in het bestuur zaten. Voor Utrecht bestaat niet een soortgelijk uitvoerig overzicht, maar wel een Provinciale almanak. Deze geeft vanaf 1928 elk jaar details over de besturen van de waterschappen.

Hulp bij onderzoek

Wilt u meer uitleg over onderzoek in waterschapsarchieven klik dan op deze link
 

beacon
182 archiefvormers
sorteren op:
 
 
weergave:
Pagina: 6
 
 
Archiefvormende instantie
Blokland onder Mijdrecht en Zevenhoven, 1791-1976
Datering:
1791-1976
Alternatieve namen:
Weilands of Bloklandspolder
Werkgebied op kaart:
kaart van "district Uithoorn" van het Hoogheemraadschap van Amstelland. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Mijdrecht
Geografisch werkgebied:
Tussen Mijdrecht en Zevenhoven, ten westen van de rivier de Kromme Mijdrecht
Type vormer:
waterschap
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Boternesserpolder, vóór 1707
Datering:
vóór 1707
Alternatieve namen:
Botternespolder
Werkgebied op kaart:
Zie het gebied ten westen van Muiden en Weesp op diginummer 010141. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Korte beschrijving:
Deze polder bestond vóór 1707, en vormde vanaf 1707 met een aantal andere polders de Gemeenschapspolder. Het beginjaar is niet bekend
Bronverwijzing:
Zie bij de Gemeenschapspolder
Archief onbekend:
Bij ons is van deze organisatie geen archief bekend.
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Botshol, 1822-1976
Datering:
1822-1976
Alternatieve namen:
Tot 1868 werd Botshol "Noorderpolder" genoemd.
Werkgebied op kaart:
Linksboven op deze kaart uit 1874. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Abcoude
Geografisch werkgebied:
Abcoude
Type vormer:
waterschap
 
 
 
 
 
Archiefvormende instantie
Bovenkerkerpolder, 1764-1978
Datering:
1764-1978
Werkgebied op kaart:
Kaart uit 1898. (Als de link niet werkt, wilt u ons dat dan laten weten?)
Vestigingsplaats:
Nieuweramstel
Geografisch werkgebied:
Nieuweramstel; Amstelveen
Type vormer:
waterschap
Korte beschrijving:
De Bovenkerkerpolder ging per 1979 op in Waterschap Drecht en Vecht. Het besluit daartoe werd in april 1979 bekrachtigd, en gold met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 1979. De polders die in Drecht en Vecht opgingen bestonden zodoende tot en met 31 december 1978. Vanwege de overgangsperiode kan het archief van de polder documenten bevatten van ná de formele opheffing.
Bronverwijzing:
De zeeweringen en waterschappen van Noord-Holland. Zie scans van teksten onder Amstelland
Archieftoegang(en):