Uw zoekacties: Samenvattingen van oude akten
xSamenvattingen van oude akten ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
Met "zoeken naar Samenvattingen van oude akten" zoek je door samenvattingen en regesten van meestal de oudste en belangrijkste akten (oorkonden) uit de archieven van :
Kloosters Mariënkroon en Mariëndonk bij Heusden 1245-1631
Klooster Het Hollandse Huis bij Geertruidenberg 1266-1593
Klooster van de Kruisheren te St. Agatha 1315-1599
Klooster van St. Agatha te Grave 1315-1887
Klooster Mariëngraf te Grave 1360-1750
Duitse Orde te Gemert 1191-1499
Duitse Orde te Vught 1334-1564
Commanderij Duitse Orde te Gemert 1249-1795
Commanderij Duitse Orde te Vught 1300-1795
Kapittel van Oirschot 1261-1498
Kapittel van Heusden 1339-1604
Groot Begijnhof te ’s-Hertogenbosch 1304-1496
Jezuïtencollege te ’s-Hertogenbosch 1348-1629
Illustre Lieve Vrouwe Broederschap te ’s-Hertogenbosch 1318-1993
Dorpsbestuur Esch 1301-1810
Heren van Oijen 1351-1784
Familie van Lanschot 1294-1496
Je kunt het resultaat altijd in de tijd beperken door in het veld “periode” jaartallen in te voeren.
Als je een bepaald jaar op het oog hebt, vul dan hetzelfde jaartal in in de velden “van” en “tot”.
Vul je alleen het veld “van” in, dan krijg je alles vanaf dat jaar.
Vul je alleen het veld “tot”in, dan krijg je alles van vóór dat jaar.
Samenvattingen van oude akten ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

10.773 oude akten sorteren op:
 
 
Pagina: 5
 
 
thumbnail
Regest100 15 juni 1568.
Schepenen van Boxtel oorkonden dat Catharina Herls, abdis, Elisabeth Herls, vicarisse, en Anna van Kessel, procuratrice, Agnes van Achelen, Anna van Balen en Maria van Beeck, de oudere en oordeelkundige zusters van het Clarissenklooster te Boxtel, genaamd Sint-Elisabethsdal, namens henzelf en alle zusters met instemming van broeder Jan Fabri van Weert, priester en biechtvader van het klooster en als dusdanig gemachtigd, een jaarlijkse erfpacht van zeven lopen rogge, die Bartholomeus de Momboir gewoon was jaarlijks te betalen aan het klooster uit een stuk akkerland genaamd de ‘Corte Schaeffroey’ in de parochie van Boxtel, te Tongeren, in de Ottenbossch, en welke pacht Jan, onmondige zoon van wijlen Hendrik Jans Beyens en wijlen Jutta, dochter van wijlen Willems Peeters, aan het convent verschuldigd is, overgedragen hebben aan Lodewijk, zoon van wijlen Lodewijk Erberts, priester, en meester Jan Clerx Diercxss. als voogden van de minderjarige Jan, in ruil voor een stuk land, deels akker-, deels hooiland. Het convent zal de jaarlijkse erfpacht van zeven lopen rogge altijd mogen kwijten met vijftig Carolusgulden.
Beschrijving zegel:
één uithangend bevestigd, verloren zegel van de schepenbank van Boxtel.
Namen:
Jacob Jans Pauwelss., schepen van Boxtel
Hendrik Seberts Brants, schepen van Boxtel
Marten Wouters Diericxs., schepen van Boxtel
Gerard Jans Goossens, schepen van Boxtel
Gijsbert Filips Pottey, schepen van Boxtel
Jan Willemss., schepen van Boxtel
Peter van Thuijl, schepen van Boxtel
Oud nummer:
75
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest99 15 juni 1568.
Schepenen van Boxtel oorkonden dat Lodewijk, zoon van wijlen Lodewijk Erberts, priester, en meester Jan Clercx Diericxz., door de schepenen aangesteld als voogden van Jan, minderjarige zoon van wijlen Hendrik Jan Beyens en wijlen Jutta, dochter van wijlen Willem Peeters, een stuk land overgedragen hebben aan Catharina Herls, abdis van het Clarissenklooster te Boxtel, Elisabeth Herls, vicarisse, en Anna van Kessel, procuratrice, ten behoeve van het convent; dit land is deels akker- en deels hooiland, gelegen in de parochie van Boxtel bij de Sint-Nicolaasakker, enerzijds tussen deze akker die aan de zusters van het Clarissenklooster toebehoort en tussen de Dommel anderzijds, strekkend [***] tot het erfgoed van de heer van Boxtel, in ruil voor een jaarlijkse erfpacht van zeven lopen rogge, die Bartholomeus de Momboir gewoon is te geven aan het klooster en die de minderjarige Jan uit zijn erfenis ‘de Corte Schaeffroey’ onder Boxtel, te Tongeren, in de Ottenbosch, gewoon is te geven, op voorwaarde dat Jan dat deel van de erfenis zal mogen kwijten met vijftig Rijnsgulden.
Beschrijving zegel:
één uithangend bevestigd, verloren zegel van de schepenbank van Boxtel.
NB:
Beschadigd door blauwe reagens met tekstverlies
Namen:
Jacob Jans Pauwelss., schepen van Boxtel
Hendrik Seberts Brants, schepen van Boxtel
Marten Wouters Diericxs., schepen van Boxtel
Gerard Jans Goossens, schepen van Boxtel
Gijsbert Filips Pottey, schepen van Boxtel
Jan Willemss., schepen van Boxtel
Peter van Thuijl, schepen van Boxtel
Oud nummer:
74
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest98 7 januari 1566 (gedateerd volgens paasstijl, gehanteerd door de schepenbank van Den Bosch).
Schepenen van ’s-Hertogenbosch oorkonden dat Hendrik en Peter, broers, zonen van Willem van Riel, en Jan, zoon van wijlen Jan, man van Maria, dochter van wijlen Willem van Riel, drie vierde delen die hen toekomen in een jaarlijkse erfcijns van twee en een halve Rijnsgulden overgedragen hebben aan Bernard, zoon van Dirk Willems, voogd van Margareta, zijn vrouw, welke cijns Hendrik, zoon van wijlen Hendrik, zoon van wijlen Jan Sanders, messenmaker, beloofd had te betalen aan Willem, zoon van Peter van Riel, en aan wijlen Arnolda, zijn vrouw, dochter van wijlen Willem Keyot, uit een huis, erf en tuin op de Vughterdijk binnen de stadspoorten van ’s-Hertogenbosch, tussen het erfgoed van Jan van Vladeracken enerzijds en van de erfgenamen van Bartholomeus Polslauwer anderzijds, en welk vierde deel van de cijns behoort aan Bernard, zoon van Dirk Willems, man van Margareta, dochter van wijlen Willem van Riel.
Getuigen: schepenen van ’s-Hertogenbosch: Arnoud van Campen en Jan van der Stegen.
Beschrijving zegel:
twee uithangend bevestigde, verloren schepenzegels.
NB:
Beschadigd door blauwe reagens
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest92 18 juli 1560.
Jan van Horne, baanderheer van Boxtel, heer van Bassigny, Lokeren, Angest, Kessel, Liempde, Esch etc., beveelt alle tolheffers van Holland en Zeeland om de pater van het klooster Sint-Elisabethsdal te Boxtel of hun gevolmachtigde met hun goederen zonder betaling door te laten, omdat Albrecht, paltsgraaf op de Rijn, hertog van Beieren, graaf van Henegouwen, Holland, Zeeland en heer van Friesland, de ingezetenen van Boxtel tolvrijdom heeft verleend, zoals blijkt uit de bezegelde oorkonde van Albrecht die onder hem berust.
Beschrijving zegel:
één uithangend bevestigd zegel van Jan van Horn, baanderheer van Boxtel.
Oud nummer:
66
Bekijk archieftoegang:
 
 
 
Pagina: 5
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS