Uw zoekacties: Regesten

Regesten ( Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) )

Zoektips
beacon
5.352 regesten
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
Regestenlijst
Regest
32 1478 september 15
“in ’t jaer ons Heeren dusent vierhondertachtendetseventich op den vijffthyenden dach des maents septembris”

Alart Luydynx, schout, Goossen van der Meylen en Johan Geert Heynensoon, schepenen te Oostrum, verklaren dat aan Goert Konynck, pastoor te Thorn, op diens verzoek gerechtelijk is overgedragen een rente van vijf malder rogge die zijn vader Johan Konynck van Gobbel Buyss ten laste van de Lysbethzcamp te Lull had verkegen. Vervolgens deed Goert Konynck afstand van deze rente ten behoeve van de rector van het Sint-Nicolaasaltaar in de parochiekerk te Venray dat hij onlangs had gesticht, om wekelijks nog een mis op dat altaar op te dragen, waarop deze rente aan hem als rector weer werd overgedragen.
Bezegelaar: Alart Luydynx, schout.
Datering:
1478 september 15
Ontwikkelingsstadium:
Eenvoudig afschrift op papier
Notabene:
zie inv.nr. 57, procesnummer 437
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
31 1478 september 5 of 15
“in ’t jaer ons Heeren dusent vierhondertachtenseventich op den vijfden dach des maendt septembris” respectievelijk “op den vijffthienden dach des maents septembris”

Goessen Buyshuys, dagelijks rechter, en Jacob Gossens en Henrick Pouwels, schepenen te Venray, verklaren dat Goert Coninx, pastoor te Thorn, een altaar ter ere van de H. Nicolaas in de kerk te Venray heeft gesticht, waar wekelijks een mis zal worden gelezen. Goert zal de eerste rector zijn en na zijn overlijden zullen zijn erfgenamen het vergevingsrecht bezitten. Hij heeft het altaar gedoteerd met een rente van vijf malder rogge onder andere ten laste van percelen in het Raetsenveldt tussen de alden weteringen en het Grouwelgaet en in het Raetsenveldt bij de Creyttenmoelen.
Bezegelaars: Gijsbrecht van der Gaet, pastoor te Venray, Derick van der Gheer, pastoor te Walbeck, en Jacop Gossens, schepen.
Datering:
1478 september 5 of 15
Ontwikkelingsstadium:
Eenvoudige afschriften op papier
Notabene:
zie inv.nr. 57, procesnummer 437
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
30 1478 juli 1
“in ’t iaer onss Heeren duysent virhondertendeachtentsieventich op Ons Lieve Vrouwenavont visitatione”

Goessen Boeshuyss, dagelijks rechter, Jacob Goessens, Henrick Pouwels, Marten van Haen en Michel Brijen, schepenen te Venray, verklaren dat Derick van den Gheer, pastoor te Walbeck, een rente van dertig malder rogge heeft overgedragen ten behoeve van het altaar van de H. Lucia dat hij in de kerk te Venray heeft gesticht. De rector zal wekelijks vijf missen lezen. De eerste rector zal Johan, de oudste zoon van Andries van der Schuyren, zijn. Het vergevingsrecht komt toe aan Andries van der Schuyren en zijn erfgenamen. De dertig malder rogge worden geheven van de hof te Casterloe (Castenray) waarop Henniken Lenckens woont, en onder andere van percelen in het nye velde, een perceel geheten Groetacker, een perceel bij de kapel van Mersloe, een perceel aan de Nyheidt en een perceel aan het voetpad van de Sandtacker naar de Kollick.
Bezegelaars: Johan van Bruckhuiesen, op verzoek van Goessen Boshuyss, Jacop Goessens, schepen, op verzoek van de schepenen van Venray omdat zij geen schepenbankzegel bezitten, Gisbert van de Gaet, kanunnik te Lübeck en pastoor te Venray, en Gaert Koeninck, pastoor te Thorn.
Datering:
1478 juli 1
Ontwikkelingsstadium:
Eenvoudige afschriften op papier
Notabene:
zie inv.nr. 50, procesnummer 328 en inv.nr. 98, procesnummer 1050
 
 
 
 
 
Regestenlijst
Regest
29 1478 juni 3
“anno a nativitate Domini millesimo quadringentesimo septuagesimo octavo mensis junii die tertia”

Gijsbertus de Foramini, kanunnik te Lübeck, pastoor van de parochiekerk te Venray, verklaart dat hij de stichting van het Sint-Lucia-altaar, waaraan wekelijks vijf missen gelezen worden, heeft goedgekeurd. Het altaar wordt vergeven door Andreas van der Schuyren en zijn erfgenamen.
Datering:
1478 juni 3
Ontwikkelingsstadium:
Eenvoudig afschrift op papier
Notabene:
zie inv.nr. 98, procesnummer 1050
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS