Uw zoekacties: Archiefvormers
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

1.135 archiefvormers
sorteren op:
 
 
Pagina: 4
 
 
ArchiefvormerDienst Kunsten
Naam archiefvormer:
Dienst Kunsten
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Gemeente Dordrecht
Afdelingen:
Centraal Bureau met algemeen directeur, beleidsstaf en facilitaire staf en de onderdelen Museum Mr. Simon van Gijn, Dordrechts Museum (later samengevoegd tot Dordtse Musea), Kunstmin, Centrum Beeldende Kunst (ontstaan uit Artoteek en deel van de secretarieafdeling VIII) en Gemeentelijke Archiefdienst (later Stadsarchief). Alle afdelingen zijn op hun beurt weer onderverdeeld in bureaus
Opgericht:
1 maart 1989. Bron: Raadsvoorstel Gemeentelijke Reorganisatie, 3 mei 1988.
Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht,1 juli 2003.
Opgeheven:
1 januari 2009 met uitzondering van CBK en 1 januari 2010 geheel. Bron: Weekbrief Dordrecht Werkt Door! 23 juni 2008 en 23 december 2009.
Ontstaan uit:
Zelfstandige gemeentelijke diensten Museum Mr. Simon van Gijn, Dordrechts Museum, Kunstmin, Artoteek, Gemeentelijke Archiefdienst en een onderdeel van de secretarieafdeling VIII.
Opgegaan in:
Per 1 januari 2009 gingen de beleidstaken en subsidietaken over naar de sector Maatschappelijke Ontwikkeling en werden Schouwburg Kunstmin, de Dordtse Musea en Erfgoedcentrum DiEP (Stadsarchief en een deel van Archeologie en Monumentenzorg) omgevormd tot gemeentelijke bedrijven. Op 1 januari 2010 volgde ook het Centrum Beeldende Kunst; de kunstuitleen van het CBK is geprivatiseerd door overdracht aan de Stichting Beeldende Kunst Amsterdam.
Taken:
De algemeen directeur is belast met de algehele leiding van de dienst, later sector, de advisering van het bestuur, de beleidsondersteuning van de onderdelen en het veld en de uitvoering van subsidieregelingen. De afdelingen hebben hun eigen specifieke taken op hun eigen vakgebied.
Nadere informatie:
Toegangsnummer: 749 (zeer onvolledig). Archieftitel: Archief van de Ondernemingsraad van de Dienst Kunsten, voorheen Medezeggenschapscommissie geheten
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
ArchiefvormerCommissie van toezicht op het handelsonderwijs
Naam archiefvormer:
Commissie van toezicht op het handelsonderwijs
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
n.v.t.
Opgericht:
15-07-1910. Bron: Inleiding op de inventaris van het archief van de commissie.
Opgeheven:
1933. Bron: Inleiding op de inventaris van het archief van de commissie.
Opgegaan in:
Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs.
Taken:
Het houden van toezicht op het handelsonderwijs der gemeente Dordrecht.
Nadere informatie:
Op 26 april 1910 stelt de gemeenteraad de Verordening op de Commissie van toezicht op het handelsonderwijs vast. De commissie, die wordt opgericht op initiatief van de toenmalige wethouder van onderwijs van de gemeente Dordrecht, P.J. de Kanter, in overleg met de inspecteur van het handelsonderwijs, begint haar feitelijke werkzaamheden op 15 juli 1910. De commissie stelt zelf een huishoudelijk reglement voor haar functioneren vast.
De commissie bestaat oorspronkelijk uit zes leden (bij gemeenteraadsbesluiten van 28 juli 1925 en 19 februari 1929 uitgebreid tot acht en twaalf) voor de ene helft bestaande uit patroons, voor de andere helft uit kantoorbedienden uit de handelskringen. De leden worden door de gemeenteraad aangesteld op voordracht van de kamer van koophandel en fabrieken te Dordrecht voor de leden-patroons, terwijl de leden-kantoorbedienden worden voorgedragen door de vakverenigingen van die personen.
De voorzitter is één van de leden van het college van burgemeester en wethouders, in feite de wethouder van onderwijs, die echter geen lid van de commissie is. De heer de Kanter is de eerste voorzitter. De commissie wordt bijgestaan door een bezoldigd secretaris, die eveneens door de Gemeenteraad wordt benoemd en waarvoor de commissie een instructie vatstelt.

Het inlijven van de Hogere Handelsschool bij de gemeentelijke Hogere Burgerschool (HBS) en bezuinigingsmaatregelen van het gemeentebestuur zijn er de oorzaak van dat de gemeenteraad op 18 december 1933 besluit de
Commissie van toezicht op het handelsonderwijs weer op te heffen. Haar werkzaamheden worden toegevoegd aan de al van 1865-1866 daterende Commissie van toezicht op het middelbaar onderwijs.

Zie toegangsnummer: 134, inv.nr. 78, pagina 697, 706 en 707.
Archieftoegang(en):
 
 
 
 
 
ArchiefvormerStedelijke Industrie- en Tekenschool
Naam archiefvormer:
Stedelijke Industrie- en Tekenschool
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Gemeente Dordrecht.
Opgericht:
11-06-1858. Bron: Geschiedenis van Dordrecht door J.L. van Dalen.
Opgeheven:
1866. Geschiedenis van Dordrecht door J.L. van Dalen.
Ontstaan uit:
Stads Bouwkundige Teekenschool.
Opgegaan in:
Burgeravondschool.
Taken:
Het geven van onderwijs in o.a. rekenen, stel- en meetkunde, werktuigkunde, natuur- en scheikunde, hand- en perspectieftekenen en theoretische bouwkunde.
Nadere informatie:
Van 1833 tot 1858 heeft de Stads Bouwkundige Teekenschool bestaan. Over deze gemeenteschool is verder geen informatie bekend.

In 1858 wordt de tekenschool opgeheven in verband met de oprichting van de Stedelijke Industrieschool. Deze gemeentelijke school verzorgt lessen in ondermeer rekenen, stel- en meetkunde, werktuigkunde, natuur- en scheikunde, hand- en perspectieftekenen en theoretische bouwkunde.
De industrieschool kent slechts een kort bestaan, want al in 1866 gaat ze op in de Burgeravondschool.
Literatuurverwijzing:
Geschiedenis van Dordrecht door J.L. van Dalen, uitgeverij C. Morks Czn, 1933, pagina 928.
 
 
 
 
 
ArchiefvormerStadswacht Dordrecht
Naam archiefvormer:
Stadswacht Dordrecht
Vestigingsplaats:
Dordrecht
Onderdeel van:
Zelfstandig bureau onder verantwoordelijkheid van de Politie Dordrecht
Opgericht:
1989. Bron: Gemeenteraadsbesluit 31 januari 1989.
Opgeheven:
1 mei 2001. Bron: Regels omtrent de ambtelijke organisatie Dordrecht
Opgegaan in:
Afdeling Toezicht van de gemeentelijke Sector Publieksdiensten
Taken:
Toezien op het schoon, heel en veilig houden van de openbare ruimte (zie verder de annotaties hieronder)
Literatuurverwijzing:
“De Stadswacht jubileert” van Frits Baarda en Gert van Engelen, april 2009.
 
 
 
Pagina: 4
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS