Uw zoekacties: zzOUD Databestand kloosters in Nederland
zzOUD Databestand kloosters in Nederland ( Erfgoedcentrum Nederlands Kloosterleven )
beacon
3  zoekresultaten
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Ferwerd
Datering:
1228 - 1580
Orde of congregatie:
Benedictinessen
Naam van het klooster:
Bethanië; Foswerd
Patroonheilige:
Johannes de Doper
Plaatsnaam:
Ferwerd
Provincie:
Friesland
Parochie:
Ferwerd
Destijds gewest:
Friesland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1228
Opheffing/laatste vermelding:
1580
Type:
Klooster, m/v
Geschiedenis:
Zie onder mannenkloosters: ME-P003-026
Gebruikte literatuur:
Zie onder mannenkloosters: ME-P003-026; Zie onder mannenkloosters: ME-P003-026
Gebruikte websites:
Zie onder mannenkloosters: ME-P003-026
Opmerkingen:
Klooster Ferwerd was tot 1553 een dubbelklooster. In dat jaar sloot het klooster zich aan bij de Bursfelder Congregatie en werd daarna uitsluitend nog door benedictinessen bewoond.
ENK Monasticon nummer:
ME-Z011-004
VU Kloosterlijst nummer:
F01
Toon op kaart Toon op kaart
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Ferwerd
Orde of congregatie:
Benedictijnen
Naam van het klooster:
Uithoven Klooster Bethanië Ferwerd
Plaatsnaam:
Ferwerd
Provincie:
Friesland
Destijds gewest:
Friesland
Type:
Uithof, m
Geschiedenis:
Het benedictijner dubbelklooster Bethanië te Ferwerd had in dit terpdorp, dat thans als hoofddorp deel uitmaakt van de Friese gemeente Ferwerderadeel, twee uithoven, Munnikhuis en Olde Stins geheten. Uithof Munnikhuis lag naast de Ferwerder kerk, waarvan het patronaatsrecht, waarop ook de in Ferwerd wonende edelman Sibrand Heslinga aanspraak meende te kunnen maken, uiteindelijk aan voornoemd klooster toegewezen werd. Het buitendijks ten noorden van de kerk gelegen land werd vanuit onderhavige uithof door voormeld klooster in eigen beheer uitgebaat
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, Deel III, p. 43; H. Lambooij, J.A. Mol, M. Gumbert-Hepp, P.N. Noomen, “Vitae Abbatum Orti Sancte Marie” (Hilversum 2001), p. 116, P.N. Noomen, “Stinzen in middeleeuws Friesland: een voorlopige inventarisatie” (Hilversum 2009), zie ook: https://www.vanbritsom.com/library/Inventaris%20Friese%20Stinzen.pdf (30-09-2018), p. 16; P.N. Noomen, ‘De ontwikkeling van het parochiewezen in Oostergo in “De Vrije Fries” , 94 (2014), zie ook: https://pure.knaw.nl/ws/files/1420372/VF2014_Noomen.pdf, p. 134/136
Gebruikte websites:
Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosters_in_Friesland (30-09-2018
ENK Monasticon nummer:
ME-P003-026
VU Kloosterlijst nummer:
F01b+F01e
 
 
 
 
 
Erfgoedstuk
Vestigingsplaats
Vestigingsplaats: Ferwerd
Datering:
1228 - 1580
Orde of congregatie:
Benedictijnen
Naam van het klooster:
Bethanië; Foswerd
Patroonheilige:
Johannes de Doper
Plaatsnaam:
Ferwerd
Provincie:
Friesland
Parochie:
Ferwerd
Destijds gewest:
Friesland
Bisdom:
Utrecht
Stichting/eerste vermelding:
1228
Opheffing/laatste vermelding:
1580
Type:
Klooster, m/v
Geschiedenis:
In 866 werd door Hugo van Cammingha, heer van Ameland, een klooster op Ameland gesticht. In 1109 werd wegens herhaalde aanvallen van de Noormannen het klooster naar Ferwerd overgebracht en kreeg dit benedictijns dubbelklooster, waarvan de eerste vermelding uit 1228 dateert, de naam Bethanië. Vóór 1289 droeg bisschop Jan van Nassau de kerk in Ferwerd, die aan Sint Martinus gewijd was, over aan het klooster, dat behalve Bethanië ook wel Foswerd werd genoemd. Over het eigendom van het patronaat bestond een geschil met ene Sibrandus Hescelinga. Dit geschil werd voorgelegd aan de officiaal van de aartsbisschop van Keulen. De uitspraak hierin is niet bekend, maar blijkbaar zijn de rechten op de kerk inderdaad aan Foswerd gekomen. Blijkens de conventszegel, waarvan het oudst bekende exemplaar uit 1465 stamt, was het klooster aan Johannes de Doper toegewijd. In 1553 voegde het klooster zich onder de Bursfelder Congregatie, een benedictijner hervormingsbeweging en werd daarna uitsluitend nog door benedictinessen bewoond. In 1580 werd het klooster door Staatsen geplunderd en in brand gestoken. De abdij had uithoven te Feswerd, Blije, Kolhol, Hardegarijp, Hogebeintum en een refugiehuis te Leeuwarden
Gebruikte literatuur:
Monasticon Batavum, deel III, p. 43; H.M. van den Berg, “Noordelijk Oostergo. Ferwerderadeel” (Staatsuitgeverij, Den Haag 1981), zie ook: https://www.dbnl.org/tekst/berg229noor01_01/ (18-09-2018), p. 102; O.D.J. Roemeling, Proefschrift “Studies over het parochiewezen in het noorden van Nederland vóór 1600” (Universiteit Leiden 2013), p. 123; F.J. Bakker, R.I.A. Nip en E. Schut, “Het kasboek van Henricus Lontzenius, de laatste abt van het klooster Selwerd over de jaren 1560 – 1563” (Assen 2003), p. 94/133; B.J.P. van Bavel, “Jaarboek voor Middeleeuwse Geschiedenis 2” (Hilversum 1999), p. 16
Gebruikte websites:
Website Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloosters_in_Friesland#Benedictijnen (17-02-2016)
ENK Monasticon nummer:
ME-P003-025
VU Kloosterlijst nummer:
F01
Toon op kaart Toon op kaart