Uw zoekacties: Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs,...
 
 
Beschrijving van het archief
1932-1992
Naam archiefblok:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Commissie Bestuurshervorming, vanaf 1986 Commissie Begeleiding Invoering VWO
OCW / Commissie Begeleiding Invoering VWO
Archiefbloknummer:
5314
Omvang:
8 meter; 260 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Normale geschreven, getypte en gedrukte documenten, geen bijzondere handschriften.
Archiefbewaarplaats:
Nationaal Archief, Den Haag
Archiefvormers:
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen / Commissie Bestuurshervorming
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen / Commissie Begeleiding Invoering VWO
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het archief bevat stukken betreffende onderzoek en advies naar aanleiding van de Wet Universitaire Bestuursvorming.
Archiefvorming
Geschiedenis van de archiefvormer
Geschiedenis van het archiefbeheer
Inhoud en structuur van het archief
2.14
Selectie en vernietiging
sluiten
2.14.5314 Inventaris van het archief van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen: Commissie Bestuurshervorming, vanaf 1986 Commissie Begeleiding Invoering VWO, 1932-1992
Inhoud en structuur van het archief
Selectie en vernietiging
Organisatie: Nationaal Archief
Voor deze actor was geen handeling opgenomen in het rapport institutioneel onderzoek. (RIO-nr. 55): Een Academische Zaak, Deel II, een institutioneel onderzoek naar het handelen van de rijksoverheid op het beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs, (1945) 1960 - 1997 ('s-Gravenhage, 1998). Dit geldt ook voor de op dit rapport gebaseerde selectielijst voor de neerslag van de handelingen van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen op het beleidsterrein Wetenschappelijk Onderwijs over de periode 1960 - 1997, kenmerk 23 juli 1999/R&B/OSTA/99/845, Stcrt. 1999, nr. 216 / pag. 7.
Daarom is voor deze actor de volgende handeling geformuleerd: Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de minister van Onderwijs en instellingen met betrekking tot de nadere regeling en de uitvoering van het bij of krachtens de Wet universitaire bestuurshervorming bepaalde 1972 - ....). Deze handeling is in een overleg met de zorgdrager het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Nationaal Archief en de CAS in concept opgesteld. Vervolgens is hieraan de waardering Bewaren toegekend. In deze toegang is de neerslag van deze archiefvormer opgenomen onder het handelingnummer 542.
Verantwoording van de bewerking
Ordening van het archief
Aanwijzingen voor de gebruiker
Openbaarheidsbeperkingen
Beperkingen aan het gebruik
Materiële beperkingen
Andere toegang
Aanvraaginstructie
Citeerinstructie
Verwant materiaal
Beschikbaarheid van kopieën
Beschrijving van de series en archiefbestanddelen
Kenmerken
Datering:
1932-1992
Ontstaan:
Deze digitale toegang is in 2010 vervaardigd door het Nationaal Archief op basis van de richtlijn Het gebruik van Encoded Archival Description op het Nationaal Archief versie 1.7.2 . Eindredactie: Fenna Visser, 8 maart 2011 .
Publicatie:
Nationaal Archief, Den Haag (c) 2010
Richtlijnen:
Deze toegang is vervaardigd met inachtneming van de volgende richtlijnen: ISAD(G) : Algemene Internationale Norm voor Archivistisch Beschrijven, vertaling van de tweede uitgave, Antwerpen / Leuven / Amsterdam 2004 ; Archiefterminologie voor Nederland en Vlaanderen, Stichting Archiefpublicaties, 's-Gravenhage 2003 .
Taal:
This finding aid is written in Dutch .
Auteur:
Centrale Archiefselectiedienst, Winschoten
Categorie:
  • Zonder categorie
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS