Uw zoekacties: Alto test
xKranten ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )

Oude kranten zijn bij uitstek geschikt om informatie te vinden over grote en kleine gebeurtenissen uit het verleden, maar ook vind je er veel gegevens in over personen, advertenties van bedrijven, verslagen van sportwedstrijden enz.

Hier kun je op ieder willekeurig woord zoeken in tienduizenden krantenpagina's van voornamelijk lokale kranten uit Noordoost-Brabant:

- Boxmeers Weekblad, 1868-1945 (Boxmeer en omstreken)
- De Echo, 1881-1945 (Cuijk en omstreken, Gennep en Zuid-Gelderland)
- Graafsche Courant, 1852-1949 (Grave tot Boxmeer en omstreken)
- Udensche Courant, 1910-1970 (Uden, Veghel, Erp, Boekel, Gemert en omstreken)
- Krantenknipsels Bende van Oss

De jaargangen t/m 1945 zijn online te doorzoeken en bekijken, de jaargangen vanaf 1946 vanwege auteursrecht alleen op onze studiezaal.

Let op: alle teksten zijn via ocr (optical character recognition, automatische tekenherkenning door de computer) toegankelijk gemaakt. De ocr-software maakt daarbij veel fouten. Een i of l wordt dan bijvoorbeeld als een 1 herkend. Houd hier rekening mee bij het zoeken.

Tip: veel Brabantse kranten kun je ook doorzoeken via www.delpher.nl

> Algemene hulp en zoektips

Kranten ( Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) )
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "van rijs"
51 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
KrantenpaginaGraafsche Courant, 1863-09-19; 2
Naam krant:
Graafsche Courant
Pagina:
2
Datum:
1863-09-19
Jaargang:
1863
heliben van de tegenw. zitting en maan(i.ig, den 21n dezer,, de opening van de volgende vergadering der Staten-Gen. MAASTKIGHT, 9 Sept. — Heden is in het nabiirige Echt een iandbouwersgezin we^rgekeerd, dat weinige maan- den geleden op liet advies van eenen agent naar Anfierika vertrok. De arme iandverhuizersliaddenspoedig gemeg van «le hiin voorgespiegelJe heerlijkheid 1 fielukkig, dat ze noa niiddelen bezaten, cm terug le kunnen keeren. De boer zegt, dat dit uitstapje naar de Nieuvve Wereld hem een groote f 1200 gekO;-t heeft. Dat anderen, die nog met de landver- liulzingskoorts bt'hebt zijn, zich hieraan spiegelen ! 's HOSGH, 12 Sept. — Van wege het niinisterie van bin- neni. zakon is alhier aanbesleed : het aanleggen van rijs- verken 4ot verbetenng van het vaarwater op de rivier de Maas, onderde gom.Macharen, Oijen en Maasbommel. Het werk is aangenoiiien door K. Langevt'ld te Hardinxveld, voor [ 12,600, I'l. Sept. — Volgens alg. gerucht, zal in Oct. de spoer- weglinie van Breda naarTiiburg worden in gebruik gesteld:; middelerwyi wordtaan den weg Tiiburg-Boxtel reeds dfuk gewerkt. HEUMEN, 13 Sept. — Gisteren, in den laten namiddag, werd door een' nabijvvonenden knaap van circa 10 jaren, die zulks direct bekende, moedwillig brand gesticht, in oene schuur, behoorende tot de hofstede de Blakenherg al hier, met het gevoU', dat die schuur, een rijke oogst, daar- ingeborgen, en vele landbouwgereedsthappen eene prooi der vlammen werden.Denabijstaandehiuzing bleefgespaard, waartoe de spoedige en bi.yvende tegenwoordigheid des burg, zeker veel heeft bygedragen. De schuur was tegen brandschade verzekerd, de iandbouwproducten niet, De jeugdige dader, die dadelijk gevankelijk naar Nymegen werd overgebragt, toonde weinig btsef te hebben van het misdadigezijner handeling ; zonderaarzelen, verklaardr-hij, met voordacht en dus met het doel om brand te veroorsaken, aangeslreken iucifers in de zoo gemakkelijk brandbare koornschoven te hebben geworpen, en \olgde zijne over- brenger
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaBoxmeers weekblad, 1873-01-18; 4
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
4
Datum:
1873-01-18
Jaargang:
1873
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaBoxmeers weekblad, 1877-03-31; 2
Naam krant:
Boxmeers weekblad
Pagina:
2
Datum:
1877-03-31
Jaargang:
1877
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS