Uw zoekacties: titel
xRegesten ( Gelders Archief )

Regest

Een regest is een korte samenvatting van een brief/akte met datum en namen van afzender en geadresseerde. Regesten worden over het algemeen alleen gemaakt van brieven/akten van vóór 1500. Lang niet alle brieven/akten zijn op die manier beschreven. Persoonsnamen worden weergegeven in de spelling waarin ze in de akte voorkomen. De regesten zijn afkomstig uit de toegangen op oudere bestuursarchieven en diverse huis- en familiearchieven. Het aantal groeit nog steeds.

Hoe zoekt u door de regesten?

Klik op de zoekbalk links bovenin en voer uw zoekterm(en) in. Klik vervolgens op ‘zoek’.
Vervolgens vindt u rechterkant van het scherm verschillende filters. Als u op een filter klikt, kunt u uw zoekresultaten meer specifiek maken. 
 
Regesten ( Gelders Archief )
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "augustinus"
80 zoekresultaten sorteren op:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Regest730 Johan van Voerst b. potentiavit Elbertus de Voerst en Augustinus Pannekoeck om met recht in te vorderen alzulke penningen als Gysbert Maess hem van verteerde schuld schuldig is et in omnibus aliis causis [enz.];
Datering:
12-04-1565
Folio:
tussen 76v-77r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest201 Comparuit Augustinus Maryss met recht besat ter instantie van Frederick van Voerst om getuigenis der waarheid te geven en heeft door dwang des rechten getuigd dat het zich begeven heeft na dode van Jonker Frederick van Voerst, heer then Doerenwert, dat onze genedige heer hertog Kaerll zal. als overmomber deszelven Fredericx kinderen hem bevel gedaan heeft met de andere mombers, nl. Wilhem Borre, heer in Dornynck, Zeger van Arnhem en Henrick van Poelwyck. in bijwezen der weduwe van den Doerenwerdt een kist met brieven opten Doerenweerdt en nog een kist met brieven binnen Arnhem, toen In de Collen en nu in Sente Jans klooster staande, te visiteren en te inventariseren en dat hij de inventarissen van alle brieven daarvoor gemaakt heeft, die gelegd zijn in dezelve kist binnen Arnhem terzijde in een lade en is toen de kist toegesloten en toegezegeld; Gehouden bij de eed, die hij Co. Matt. gedaan heeft;
Datering:
24-10-1562
Folio:
21v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest101 Gertruyt van Muylicum, echte huisvrouw van Wynalt Augustinus, heeft voor haar zelf en mede als gemachtigde van Wynalt, haar echte man voorzegd, vermogens de volmacht, bezegeld met de zegel van Wilhem Brants, stadhouder van Wilhem van Scerpenzeell, drost van Veluwe, opgedragen en met haar vrije wil vertegen Jorien Probach en Ursula, zijn vrouw, 2 Phls. gl. 's jaars van alzulke 6 Phls. gl. 's jaars als zij, Jan Verhaerst en Gysbert van Dompseler jaarlijks geldende hebben uit huis en hofstede van Aelbert die Vryese, gelegen aan Sente Janspoort, een steeg, tussen deze huis en hofstede voorzegd en huis en hofstede van Egbert Cloppenborch gelegen, ab una en de gemene weg ab alia, te betalen op Pasen naastkomende Ao. 1563 eerstaan en te lossen met 24 Phls. gl. payments [enz.];
Datering:
23-04-1562
Folio:
11v
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
399
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest1219 Jan Schul voor zich zelf en mede als gemachtigde substitutus voor Rodolph Schull, geconstitueerd door Winholt Augustinus, vermogens een volmacht, voor Wilhelm Brandtss, gemachtigde stadhouder des Erentfesten Wilhelm van Scherpenzeell, drost op Veluwe, gepasseerd op 12-07-1567, Item als gemachtigde van zijn broeders Rodolph en Wilhelm Schull en ook volmachtig gemaakt door Wilhelm Brandtss, gemachtigde stadhouder voorzegd, als overste momber des onmundigen kinds Bathazar Schull inhoud ener volmacht d.d. 27-01-1568, en Wolff van Haerst, Jan van Spull en Derck ther Hellen als gemachtigden des Erentfesten Franss van Haerst vermogens een volmacht, gepasseerd voor Henrick de Haen als gemachtigde stadhouder en gesubstitueerde vanwege Wilhelm Blanckebiell, scholtis te Hattum vanwege Con. Matts. tho Hispanien op 28-01-1568, hebben opgedragen en met hun vrije wil vertegen Ghisbert van Dompzeler alzulke percelen van goederen ieder in hun kwaliteit als Ghisbert van Dompzeler voorzegd in een accoord en gescheid tussen hem en de erfgenamen van zijn zal. huisvrouw toegescheiden, nl. onder andere hun recht en toezeggen als zij hebben aan 12 daler ’s jaars, gaande uit de helft van de huizing van Jacob van Ommeren;
Datering:
31-01-1568
Folio:
198r
Toegangsnummer:
2003 ORA Arnhem
Inventarisnummer:
400
Organisatie: Gelders Archief
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS