Uw zoekacties: Alto test
xKranten ( Regionaal Archief Rivierenland )

Voordat u gaat zoeken in de kranten en Zaltbommelse almanakken raden wij u aan om de introductiepagina te lezen: http://regionaalarchiefrivierenland.nl/page/205

 

De afbeeldingen van krantenpagina's zijn door OCR tekstueel inhoudelijk doorzoekbaar. De tekst op de krantenpagina's is onderverdeeld in alinea's met 'tekstblokken' en deze worden in deze zoekingang doorzocht.

 

Na zoeken met één of meer zoektermen worden alle alinea's waarin deze voorkomen getoond in het zoekresultaat: deze zijn geel gemarkeerd. In het zoekresultaat wordt naast de thumbnail van krantenpagina de tekst van de betreffende alinea getoond en de gevonden zoektermen zijn hierin geel gemarkeerd.


Na klikken op een alinea met gemarkeerde zoektermen, wordt de krantenpagina getoond in de viewer en wordt ingezoomd op de gemarkeerde alinea zodat de inhoudelijke tekst leesbaar is. In deze viewer zie je links op het scherm een 'strip' met thumbnails van alle krantenpagina's in de betreffende krant.

 

Naast een scan kunt u de pagina ook in tekstweergave bekijken door in het scherm in de informatiebalk bovenaan te klikken op het tweede icoontje. In de mouse-over verschijnt ‘tekst’. U kunt dit tekstbestand selecteren en kopieëren.

Kranten ( Regionaal Archief Rivierenland )
>
Zoektermen
 
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

Zoektermen: "mackaaij"
14 zoekresultaten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
KrantenpaginaTielsch Stads- en arrondissements-weekblad, 1848-10-20; 2
Naam krant:
Tielsch Stads- en arrondissements-weekblad
Datum:
1848-10-20
Jaargang:
1848
Pagina:
2
Go. Jacob van der Lingen, Bonwmeesler Tan A, A. van Riemsdijk onder Ericbem. 6". A rie van Ark el . Bouw meesier van do wed. J. A. Heuff aan de Hamselie Brug. lo. Jan Spies , Bouwmeester van de heer A. van Beu- sichem le Ericbem, tic Commissie gaf le kennen dat zij do Bouwmeesters sub Ho, 1 , 2 , 3 , 4 , en 5 lot hun leedwezen, bij de stemming lol de bekiooning, niet in aanmerking hebben kunnen ne men , omdat hunne meeslei s geene leden dezer Alaalschap- pij zijn. Tot een en ander wordt besloten; waarna do ondorvoor- ziller de heer J. L, van Lidth de Jende, de premiën mét de daarbij beboerende getuigschriften, met eene toepasselij ke rede, aan de bekroonde Bouwmeesters overhandigt. Tot leden worden vooigistelll Cu aangenomen de Hecren, Willem Heuff" eu Gerrit Re ij, Land hou wei s te Wadeuoijen ; A. Caion le Tiel ; A. baron Mackaaij lo Op-Hemel t. De Commissie tol aankoop van twee Hengstveulens, doet verslag van tiaie verrigtingen, en maakt de vergadering bekend dat zij slechts één uitstekend Hengstveulen hebben kunnen aatikoopeu, hetwelk te Zooien bij Rijk Heg, zal geplaatst worden , terwijl zij zullen tiachten , zoo spoedig mogelijk een tweede te verkiijgen. De viooger benoemde Commissie tot bevordering van den Zandweg lussctien Wadeuoijen en Geldermalsen , geeft der vergadering kennis , dat hunne daartoe aangewende po gingen eindelijk den gewenschten uitslag hebben vei kiegeii , daar zij hel genoegen smaken der vergadering te kunnen mededeeleu , dat met de bezending van dien weg een aan- vang is gemaakt. Daarna wordt bepaald dat de volgende vergadering zal worden gehouden te Tiel, op Vrijdag den 12 Januai ij 1849, des namiddags ten vijf uie. — Wij vernemen met genoegen dat door Mejnfvr. ff. Diepenveen , bij uiterste wil, aan de Ai men der Hervorm de Gemeente alhier een legaal is gemaakt van J 200;- Jiurgerlijke Stuud. TE TlE L; Van 12 tot 19 October. Gf.hüwd : geene. Bevallen : J, de Heus, geh. Rosa, h. — A. Sfiiltnec, geb. Ponsioen , D. — W. H. Houdtzageis , geb
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaCulemborgsche Courant, 1901-12-19; 3
Naam krant:
Culemborgsche Courant
Datum:
1901-12-19
Jaargang:
1901
Pagina:
3
Gevonden alinea's: 1
 
 
 
 
 
thumbnail
KrantenpaginaTiels(ch)e Courant, 1920-05-05; 2
Naam krant:
Tiels(ch)e Courant
Datum:
1920-05-05
Jaargang:
1920
Pagina:
2
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS