Model van de maand

De Waterstaatswerken

Op verzoek van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een nieuwe archiefeenheidsoort in het leven geroepen; Waterstaatswerken; voor het beschrijven van "oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk" (zoals beschreven in Waterwet, art. 1.1 sub 1). Dit kunnen dus hele rivieren zijn, een bergingsgebied of zelfs kunstwerken zoals een dijk of een sluis.

De waterstaatswerken worden beschreven in een collectie. Een waterstaatswerk heeft relaties met adressen en/of kadastrale percelen, archiefvormers, archieftoegangen en individuele beschrijvingen.
Daarnaast heeft het waterschap Amstel, Gooi en Vecht ook gekozen om uitgebreide informatie te registreren. Onder andere aangaande de bouw, gebruiksperiode, eventuele monumentale status en bijhorende registratiecodes, type aandrijving, huidige naam en namen in het verleden, of in de volksmond.

Enerzijds fungeert de toegang als een contexttoegang: vanuit reguliere archieftoegangen kan een relatie gelegd worden met het waterstaatswerk, vergelijkbaar met het gebruik van de contexttoegang voor adressen of archiefvormers.
Anderzijds bevat de beschrijving van een waterstaatswerk dusdanig meer informatie, dat deze ook als collectie gepubliceerd is. Hiermee ontstaat een nieuw startpunt voor het zoeken naar informatie over de waterstaatswerken. Dit maakt het voor onderzoekers en geïnteresseerden gemakkelijker om hun weg te vinden in de geschiedenis van de waterstaatswerken die onder het beheer van het Waterschap zijn, of zijn geweest.

Benieuwd naar dit waterschapswerk? Klik dan snel op deze link. Sowieso benieuwd naar alles wat het historisch archief van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, dat snappen we ook. 

 

Nieuws