A  |  A  |  A
Uw zoekacties: Waterschap Schouwen-Duiveland, foto's
x3305 Waterschap Schouwen-Duiveland, foto's ( Zeeuws Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiƫrarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiƫrarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

3305 Waterschap Schouwen-Duiveland, foto's ( Zeeuws Archief )
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
Het Waterschap Schouwen heeft zich reeds vanaf de tweede helft van de vorige eeuw beijverd een verzameling foto's aan te leggen. Aanvankelijk gold het hier een 'portrettengalerij', een serie foto's van voorzitters, heemraden, ontvangergriffiers en ingenieurs. Daarnaast werden er vanaf circa 1888 groepsportretten vervaardigd, niet alleen van het dagelijks bestuur, maar ook met het personeel. In de periode dat jhr. ir. R.L.L. de Muralt als ingenieur aan het Waterschap Schouwen verbonden was, 1903-1913, werd begonnen met het maken van foto's van allerlei waterstaatswerken. Het bood De Muralt de gelegenheid in het bijzonder zijn nieuwe technische vindingen uitgebreid vast te leggen. Ook werd de schade aangericht door stormen uitvoerig gefotografeerd.
De verzameling mag zich zeker niet bogen op volledigheid. Daarvoor was enerzijds de keuze bij het maken van foto's te subjectief, anderzijds zijn foto's uit de periode 1930-1949 zeldzaam. Niettemin geeft de verzameling op zich een boeiend beeld van het Waterschap Schouwen. Een beperkt aantal foto's (inv.nrs 58, 59, 61-64, 69a, 96 en 97) hebben (mede) betrekking op andere polders en waterschappen op Schouwen-Duiveland. De indeling van de inventaris is opgezet analoog aan de inventaris van de archieven van het Waterschap Schouwen.
Inventaris
1. Bestuur en personeel
2. Waterstaatswerken
2.1. Algemeen
2.2. Oevers
2.3. Dijken
2.4. Duinen
2.5. Gemalen
2.6. Sluizen en duiker
2.7. Herverkaveling
96 Herverkavelingswerkzaamheden in de Vierbannenpolder, hoogte 6 cm., breedte 9 cm, 1946 . 1 exemplaar
3305 Waterschap Schouwen-Duiveland, foto's
Inventaris
2. Waterstaatswerken
2.7. Herverkaveling
96 Herverkavelingswerkzaamheden in de Vierbannenpolder, hoogte 6 cm., breedte 9 cm, 1946 . 1 exemplaar
Vindplaats:
2.8. Bruggen
3. 's Landskamer
4. 's Landswagen
Kenmerken
Datering:
c. 1864-1958
Eiland:
Schouwen-Duiveland
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1984
Titel publicatie:
F. Cossee-de Wijs, L.J. Moerland, H. Uil, Gebundelde inventarissen van de archieven van het Waterschap Schouwen-Duiveland [Deel II:] Kaarten, tekeningen en foto's (Zierikzee 1985) 175-184
Collectie:
Waterschap Scheldestromen
Vindplaats:
Categorie: