Uw zoekacties: Waterschap IJsselland-Baakse Beek, 1990-1996
x1447 Waterschap IJsselland-Baakse Beek, 1990-1996 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de datering, omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere. Als de datering jaartallen tussen haakjes bevat, betekent dat dat er zich stukken in het archief bevinden die buiten de datering van het 'archiefblok' vallen.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

1447 Waterschap IJsselland-Baakse Beek, 1990-1996 ( Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
 
 
Inleiding
1. Geschiedenis van het waterschap
2. Archief
3. Openbaarheid
4. Watergraven
5. Secretarissen
6. Hoofden technische dienst
Inventaris
Organisatie en reorganisatie
Grondgebied, kartering
Grenscorrecties
Bestemmingsplannen
Eigendom en bezit
Archief en registratuur
Telecommunicatie
Publiciteit en voorlichting
Waterschapshuis
Bedrijfs- en dienstgebouwen
Verkiezingen
Interne organisatie
Leden Gecombineerd College
Gecombineerd College
Dagelijks Bestuur
Dagelijks Bestuur
Dagelijks Bestuur
Watergraaf
Secretaris
Deurwaarder
Hoofd technische dienst
Management Team
Verkiezingen Z.O.G
Delegatie van bevoegdheden
Algemene Keur
Rechtspositie
Georganiseerd Overleg
Medezeggenschap
Sollicitatieprocedure
Arbeidstijden
Loon, bezoldiging
Bezoldiging
Toelagen en vergoedingen
Vergoeding overwerk
Reis- en verblijfkosten
Izr
ARBO-Commissie
Gezondheid en veiligheid
Spaarloonregeling
Personeelsvereniging
Rapportage (extern)
Waterkwaliteit
Gemeentelijke rioleringsplanen
Afvalwater
Lozing
Lozing
Lozing
Lozing
Lozing (Calamiteiten)
Lozing
Waterhuishouding
Debietmeetwerk
Waterpeil
Integraal waterbeheer
Verontreiniging
Grondwater
Verbetering watergangen
Instandhouding
Baggerspecie
Medegebruik
Keurontheffingen
Watervoorziening
Gemalen
Onderbemaling
Bijkomende werken
Eigendommen
Waterkeringen
Zorg
Hoogwaterkering
Verbetering
Pipingproblematiek
Ontheffingen
Hoog water
Waterkeringen
Bodempeil
Ruilverkaveling
Wegen en waterovergangen
thumbnail
Kenmerken
Datering:
1990-1996
Raadpleegbaarheid:
Voor het inzien van stukken uit de archieven van het Waterschap Rijn en IJssel dient u de stukken vooraf te reserveren. Dat doet u door een stuk aan te vragen via de ‘reactie-knop’ bij de beschrijving. Binnen uiterlijk 2 werkdagen ontvangt u een reactie per mail waarin wordt aangegeven wanneer het stuk is in te zien in de studiezaal. In de regel zal dat ongeveer een week na de aanvraag zijn. Vragen? info@ecal.nu of tel. 0314 787078
Toegang:
Inventaris
Omvang:
18,25
Citeer instructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
Information obtained from our archives can not be used without crediting the source and our archive must be mentioned at least once in full without abbreviations.
VOLLEDIG/Full:
Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers, Doetinchem. Toegang 1447 Waterschap IJsselland-Baakse Beek, 1990-1996
VERKORT/Thereafter:
NL-DtcSARA 1447
Categorie:
Archiefvormer(s)::
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS