Uw zoekacties: Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer A', 1230-1806
x502 Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer A', 1230-1806 ( Zeeuws Archief )

Hulp bij uw onderzoek.
De informatie in deze website is zeer divers en bedoeld voor mensen met een belangstelling voor historisch of genealogisch onderzoek.
Wij trachten de informatie zo eenvoudig mogelijk te houden, maar beseffen ook dat de aard van de informatie soms wel enige studie of historische inzicht vereist.

Zoeken en bladeren

 • Bladeren
  De meest eenvoudige manier van werken is het zoeken te starten zonder zoekterm. U kunt dan bladeren door alle aanwezige toegangen.
 • Eenvoudig zoeken
  Wilt u een specifieker resultaat dan adviseren wij u te starten met één zoekterm. Het resultaat dat u krijgt voldoet aan de zoekterm. U kunt het resultaat verder verkleinen door meerdere zoektermen op te geven.
 • Uitgebreid zoeken
  Kiest u voor uitgebreid zoeken dan kunt u afhankelijk van de situatie meerdere zoekvelden invullen, waarna het resultaat zal voldoen aan de specifieke zoekactie. In iedere veld kunnen meerdere zoektermen worden ingevuld.
 • Zoektermen combineren
  Zoektermen worden gecombineerd De zoekfunctie voegt automatisch "en" toe tussen de verschillende zoekmogelijkheden die worden gebruikt. Zo kunnen 'zoeken met alle woorden' en 'zoeken met één van de woorden' worden gecombineerd.
 • Booleaanse operatoren
  Normaal worden meerdere zoektermen altijd gecombineerd met AND. U kunt bij het zoeken in een zoekveld ook gebruik maken van de Booleaanse operatoren: NOT en OR. De zoekacties met NOT beperken het zoekresultaat, terwijl OR veel meer resultaten oplevert.
  OR wordt vooral geadviseerd bij een bekende variatie op de schrijfwijze, bijvoorbeeld:
  - Den Haag OR ’s-Gravenhage
  - Vereeniging OR Vereniging
 • Woordcombinatie
  Wilt u zoeken met een woordcombinatie in een vaste volgorde (bijv. Vereniging tot behoud van natuurmonumenten), zet deze woorden dan "tussen aanhalingstekens".

Verfijnen
In de meeste gevallen zal naast het zoekresultaat een mogelijkheid tot verfijnen worden aangeboden. Verfijnen kan bijvoorbeeld op materiaalsoort, maar in andere gevallen op plaats en straat. Dit is afhankelijk van het archiefmateriaal dat geselecteerd is.

Sorteren
De resultaten staan gesorteerd in een standaard sortering. Dit kan per toegang verschillend zijn. In de meeste gevallen kan voor een andere sortering worden gekozen.

Digitaliseren op verzoek
Zie http://www.zeeuwsarchief.nl/over-ons/tarieven

502 Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer A', 1230-1806 ( Zeeuws Archief )
Zoek in deze archieftoegang
>
Zoektermen
 
 
Gids voor het onderzoek in de Rekenkamer van Zeeland, (1189) 1595 - 1805 (1807)
Beknopte geschiedenis van de instelling
De lotgevallen van het archief en de bewerking ervan
Geografisch zoeken
Thematisch zoeken
Genealogisch en lokaal-historisch onderzoek
Overzicht van toegangen, gidsen en nadere toegangen
Literatuur
Inleiding Rekenkamer A
Het eerste gedeelte van de inventaris van het archief van de Rekenkamer van Zeeland bevat de door de rekenkamer zelf (ook in haar functie van 'registerkamer') opgemaakte en ontvangen documenten: resolutieboeken, adviesboeken, leenregisters, de nodige naslagwerken en ter kennisname ingekomen stukken. Sinds halverwege de negentiende eeuw staat dit onderdeel bekend als 'Rekenkamer A'. De hierin ondergebrachte archiefstukken gingen voor het overgrote deel in mei 1940 verloren.
Om de resterende stukken voor de studiezaalbezoeker makkelijker opvraagbaar te maken, nam het Rijksarchief in Zeeland in 1982 een 'Inventaris van het restant van 'Rekenkamer A' in gebruik [oud toegangsnummer 185]. Deze inventaris ligt ten grondslag aan de hierna volgende voorlopige toegang.
Hieraan werd toegevoegd een reeds in 1965 door het rijksarchief vervaardigde afzonderlijke 'Lijst van de zgn. Geluweregisters van de Rekenkamer van Zeeland (registers met afschriften van akten van belening enz. over het tijdvak 1597-1806; oud toegangsnummer 117), waarin tevens was opgenomen de inhoudsopgave van de regestenlijst die op de copulaatboeken was gemaakt [oud toegangsnummer 5; thans nadere toegang 55]. Alles wat van Rekenkamer A na mei 1940 nog resteert is thans in afdeling 1 van deze voorlopige toegang samengebracht.
In 1994 zijn hieraan toegevoegd de beschrijvingen van de liquidatierekeningen van 'het recht van de stadhouder in de buiten' (afdeling 2). Deze beschrijvingen werden vervaardigd alls bijprodukt van de deelinventaris van de rekeningen ingediend door de vendumeesters. Hoewel zij oorspronkelijk werden beschreven als rekeningen behorende tot de zgn. 'administratie te water' (binnen 'Rekenkamer C') leek het beter deze door de Rekenkamer zelf opgemaakt stukken op te nemen in 'Rekenkamer A'.
Eveneens hieraan toegevoegd werden de beschrijvingen van de ingekomen rekeningen van door de Staten van Zeeland gesubsidieerde polders, (1705) 1715-1804 (afdeling 3).
Tot slot werd aan deze voorlopige toegang toegevoegd de regestenlijst van de los aangetroffen charters van de Rekenkamer, in 1918 gepubliceerd als: C. de Waard, Regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche Rekenkamer 1525-1784 (Middelburg 1918). De charters zelf zijn in mei 1940 verloren gegaan, maar de regesten kunnen voor menig onderzoeker nog waardevolle informatie bevatten. Aan deze regestenlijst gaat een afzonderlijke inleiding vooraf.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer A' (Rkk A), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Rkk A, inv.nr(s) ...
Inventaris Rekenkamer A
Regestenlijst charters
Hierna is opgenomen: C. de Waard, Regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche Rekenkamer 1525-1784 (Middelburg 1918). Alle in deze lijst beschreven charters zijn in mei 1940 verloren gegaan.
Inleiding
Regesten
Kenmerken
Datering archief:
1230-1806
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1965, 1982, 1994
Unieke referentie:
NL-MdbZA_502
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Vindplaats:
Categorie:
Gevonden archiefstukken
Regesten
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS