A  |  A  |  A
Uw zoekacties: Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer A'
x502 Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer A' ( Zeeuws Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

502 Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer A' ( Zeeuws Archief )
>
Zoektermen
 
 
Gids voor het onderzoek in de Rekenkamer van Zeeland, (1189) 1595 - 1805 (1807)
Beknopte geschiedenis van de instelling
De lotgevallen van het archief en de bewerking ervan
Geografisch zoeken
Thematisch zoeken
Genealogisch en lokaal-historisch onderzoek
Overzicht van toegangen, gidsen en nadere toegangen
Inleiding Rekenkamer A
Het eerste gedeelte van de inventaris van het archief van de Rekenkamer van Zeeland bevat de door de rekenkamer zelf (ook in haar functie van 'registerkamer') opgemaakte en ontvangen documenten: resolutieboeken, adviesboeken, leenregisters, de nodige naslagwerken en ter kennisname ingekomen stukken. Sinds halverwege de negentiende eeuw staat dit onderdeel bekend als 'Rekenkamer A'. De hierin ondergebrachte archiefstukken gingen voor het overgrote deel in mei 1940 verloren.
Om de resterende stukken voor de studiezaalbezoeker makkelijker opvraagbaar te maken, nam het Rijksarchief in Zeeland in 1982 een 'Inventaris van het restant van 'Rekenkamer A' in gebruik [oud toegangsnummer 185]. Deze inventaris ligt ten grondslag aan de hierna volgende voorlopige toegang.
Hieraan werd toegevoegd een reeds in 1965 door het rijksarchief vervaardigde afzonderlijke 'Lijst van de zgn. Geluweregisters van de Rekenkamer van Zeeland (registers met afschriften van akten van belening enz. over het tijdvak 1597-1806; oud toegangsnummer 117), waarin tevens was opgenomen de inhoudsopgave van de regestenlijst die op de copulaatboeken was gemaakt [oud toegangsnummer 5; thans nadere toegang 55]. Alles wat van Rekenkamer A na mei 1940 nog resteert is thans in afdeling 1 van deze voorlopige toegang samengebracht.
In 1994 zijn hieraan toegevoegd de beschrijvingen van de liquidatierekeningen van 'het recht van de stadhouder in de buiten' (afdeling 2). Deze beschrijvingen werden vervaardigd alls bijprodukt van de deelinventaris van de rekeningen ingediend door de vendumeesters. Hoewel zij oorspronkelijk werden beschreven als rekeningen behorende tot de zgn. 'administratie te water' (binnen 'Rekenkamer C') leek het beter deze door de Rekenkamer zelf opgemaakt stukken op te nemen in 'Rekenkamer A'.
Eveneens hieraan toegevoegd werden de beschrijvingen van de ingekomen rekeningen van door de Staten van Zeeland gesubsidieerde polders, (1705) 1715-1804 (afdeling 3).
Tot slot werd aan deze voorlopige toegang toegevoegd de regestenlijst van de los aangetroffen charters van de Rekenkamer, in 1918 gepubliceerd als: C. de Waard, Regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche Rekenkamer 1525-1784 (Middelburg 1918). De charters zelf zijn in mei 1940 verloren gegaan, maar de regesten kunnen voor menig onderzoeker nog waardevolle informatie bevatten. Aan deze regestenlijst gaat een afzonderlijke inleiding vooraf.
Bij verwijzing naar dit archief zou bij voorkeur de volgende bronvermelding gebruikt moeten worden: Zeeuws Archief (ZA), archief Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer A' (Rkk A), inv.nr(s) ..., daarna verkort als: ZA, Rkk A, inv.nr(s) ...
Inventaris Rekenkamer A
Minuten van uitgaande stukken
Ter kennisname ingekomen stukken
sluiten
502 Rekenkamer van Zeeland, 'Rekenkamer A'
Inventaris Rekenkamer A
Ter kennisname ingekomen stukken
Vindplaats:
Regestenlijst charters
Hierna is opgenomen: C. de Waard, Regestenlijst van de charters en bijbehoorende stukken van de Zeeuwsche Rekenkamer 1525-1784 (Middelburg 1918). Alle in deze lijst beschreven charters zijn in mei 1940 verloren gegaan.
Inleiding
Regesten
Kenmerken
Datering:
1230-1806
Toegankelijk:
Inventaris
Openbaarheid:
Geen beperkingen
Inzage:
Studiezaal, in origineel
Jaar bewerking:
1965, 1982, 1994
ISIL-Code:
NL-MdbZA_502
Collectie:
Rijksarchief in Zeeland
Vindplaats:
Categorie: