Uw zoekacties: Sector Concernstaf van de gemeente Haarlem
x5022 Sector Concernstaf van de gemeente Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

5022 Sector Concernstaf van de gemeente Haarlem ( Noord-Hollands Archief )
Zoek in deze inventaris
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

 
 
Inleiding
1. Organisatie van de Concernstaf
sluiten
5022 Sector Concernstaf van de gemeente Haarlem
Inleiding
1. Organisatie van de Concernstaf
Organisatie: Noord-Hollands Archief
De gemeente Haarlem kende in de periode 1991-2007, zoals veel gemeenten, een administratieve organisatie volgens het sectorenmodel. Binnen deze periode heeft een reorganisatie plaatsgevonden, waarbij met ingang van 1998 de taakverdeling binnen de sectoren is gewijzigd en daardoor de benamingen van een aantal sectoren zijn veranderd. Deze reorganisatie werd ingegeven door een situatie waarin het zelfstandig functioneren van de individuele sectoren te ver was doorgeschoten, waardoor het integraal beleid en de samenhang in de organisatie leken te verdwijnen.
In het eerste periode van het sectorenmodel (1991-1997) werd het gemeentebestuur ten behoeve van de uitoefening van zijn taak ondersteund door de sector Bestuursdienst. Bij de reorganisatie in 1998 is deze sector opgesplitst in de nieuwe sectoren Publieksdienst, Facilitaire Dienst en Concernstaf. Daarnaast werd de -voorheen onder de Bestuursdienst ressorterende- Archiefdienst voor Kennemerland afgesplitst, om voortaan zelfstandig onder de directe verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris te opereren. Vanaf 1 februari 2005 zou deze dienst uiteindelijk opgaan in de gemeenschappelijke regeling Noord-Hollands Archief.
Bij de start van de nieuwe organisatie in 1998 waren de sectoren Publieksdienst en Facilitaire Dienst nog niet helemaal ontwikkeld. Werden facilitaire zaken eerst nog door de verschillende sectoren zelf geregeld, de nieuwe sector Facilitaire Dienst moest een servicedienst voor het hele concern worden.
De sector Concernstaf ging wel direct van start en had een missie, bestaande uit vier hoofdelementen: motor voor de strategieontwikkeling van de gemeente, ondersteuning van het bestuur in brede zin, bevorderen van de eenheid van de organisatie en ontwikkelen van de organisatie. Er werd ook een begin gemaakt met de ontwikkeling van een strategische toekomstvisie voor de gemeente.
De gemeentesecretaris was tevens directeur van de sector Concernstaf. Hij werd geassisteerd door een adjunct-hoofd, die belast was met het concerncontrol. Vanwege de beperkte omvang had de sector geen ondernemingsraad. In plaats daarvan was er een medewerkersoverleg, waaraan iedere medewerker rechtstreeks mocht deelnemen. In verband met de ondersteunende taak voor het gemeentebestuur was de Concernstaf integraal gehuisvest in het stadhuis.
De sector bestond uit zes bureaus:
-Het bureau Gemeentesecretaris (BGS) hield zich bezig met de ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en het algemeen managementteam door de gemeentesecretaris en met de coördinatie van de procedures ten aanzien van de besluitvorming. Het bureau voerde ook het secretariaat van de gemeentesecretaris en het adjunct-hoofd van de sector.
-Het bureau Algemeen Personeelsbeleid (APB) ging over het centraal werkgeverschap, het raambeleid en control ten aanzien van personeelszaken, bezwaar- en beroepschriften, niet-gemandateerde besluiten, de rechtspositie van de politieke ambtsdragers en de commissie Concernmiddelen en Control.
-Het bureau Bestuursondersteuning (BO) diende ter algemene ondersteuning van het bestuur en de commissie Algemene en Bestuurlijke Zaken en voerde het secretariaat voor de leden van het college van burgemeester en wethouders. Het was verantwoordelijk voor het bestuurlijk juridische raambeleid en mondiaal beleid, representatie van het gemeentebestuur, jumelage en internationale betrekkingen en coördineerde de inspraak en de wijkraden.
-Het bureau Concernfinanciën (CF) had de concernbegroting en -jaarrekening in zijn takenpakket, de financiële planning, het financiële raambeleid, financiële control en onderzoek en de treasury. Het ondersteunde de commissie Concernmiddelen en Control en de commissie Onderzoek Gemeenterekening.
-Het bureau Organisatie en Informatievoorziening (O&I) coördineerde het raambeleid inzake Organisatie en Informatie, toetste onderzoeken en voerde onderzoeken uit en hield zich daarnaast bezig met de functiewaardering.
-Het bureau Strategie, Beleidscoördinatie en Communicatie (SBC) was verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een strategische visie en een beleidsplan voor de langere termijn, en voor de integrale ontwikkeling en uitvoering van het grotestedenbeleid. Dit bureau werd rechtstreeks door de gemeentesecretaris als sectorhoofd aangestuurd. De communicatiefunctie van dit bureau was vooral gericht op de concerncommunicatie, voorlichting en het mediabeleid en voerde het woordvoerderschap voor het college van burgemeester en wethouders.
In de zomer van 2000 is de taakverdeling tussen de bureaus APB en O&I nader bekeken en kwam men tot de conclusie dat de traditioneel duidelijk te onderscheiden sporen van organisatiebeleid en personeelsbeleid steeds meer met elkaar verweven waren geraakt. Daarom werd besloten om de taakverdeling tussen de beide bureaus bij te stellen. Het resultaat hiervan was een samenvoeging in 2001 tot het nieuwe bureau Personeel, Organisatie en Informatievoorziening (PO&I).
2. Belangrijke ontwikkelingen in de taakuitvoering van de Concernstaf
3. Enkele belangrijke ontwikkelingen in de gemeente
4. Gemeentelijke huisvesting
5. Geschiedenis van het archief
6. Verantwoording van de inventarisatie
7. Beperking van de openbaarheid
Inventaris
Kenmerken
Datering:
1998-2007
Periode documenten:
(1970) 1998-2007 (2010)
Omvang:
28,40
Openbaarheid:
gedeeltelijk openbaar
Opheffing openbaarheidsbeperking:
toestemming gemeentearchivaris
Raadpleegmogelijkheid:
Haarlem, Kleine Houtweg, raadpleging mogelijk binnen 30 minuten
Gebruiksinformatie:
Inventaris inv. nrs. 1-1127. Bij de volgende inv. nrs. zijn beperkende bepalingen ten aanzien van de openbaarheid gesteld. Inv. nr. 459 openbaar in 2078, inv. nr. 466 in 2066, inv. nr. 467 in 2074, inv. nr. 470 in 2077, inv. nrs. 471, 480-481 in 2081, inv. nr. 506 in 2082, inv. nr. 653 in 2081, inv. nr. 654 in 2076, inv. nr. 655 in 2078, inv. nr. 656 in 2083, inv. nrs. 659, 661 in 2082, inv. nr. 1032 in 2075, inv. nr. 1033 in 2077, inv. nr. 1034 in 2086, inv. nrs. 1035-1039 in 2074, inv. nrs. 1040-1043 in 2075, inv. nrs. 1044-1047 in 2076, inv. nrs. 1048-1049 in 2077, inv. nrs. 1050-1055 in 2078, inv. nrs. 1056-1060 in 2079, inv. nrs. 1061-1067 in 2080, inv. nrs. 1068-1071 in 2081, inv. nrs. 1072-1077 in 2082, inv. nrs. 1078-1083 in 2083, inv. nr. 1084 in 2074, inv. nr. 1085 in 2075, inv. nr. 1086 in 2076, inv. nr. 1087 in 2077, inv. nr. 1088 in 2078, inv. nr. 1089 in 2079, inv. nr. 1090 in 2080, inv. nr. 1091 in 2081, inv. nr. 1092 in 2082, inv. nr. 1093 in 2083, inv. nr. 1095 in 2082, inv. nr. 1098 in 2077, inv. nr. 1099 in 2078, inv. nr. 1102 in 2082.
Gemeente:
Haarlem
Licentie:
Categorie:
 
 
 
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS